Fisk slår hul på musling med en sten

En dykker fik en oplevelse, da han så en læbefisk bruge et redskab.

Wrasse using stone to open clam

Fisk skal måske regnes med blandt de dyr, der kan bruge redskaber. En dykker ved Great Barrier Reef i Australien så i hvert fald et usædvanligt syn, da han på vej op fra et 18 meter dybt dyk hørte en underlig lyd.

Lyden stammede fra en læbefisk, der havde taget en hjertemusling i munden og var svømmet hen til en stor blotlagt klippe på havbunden. I løbet af de næste 75 sekunder havde dykkeren held til at tage en serie fotos, der dokumenterer, hvad der dernæst skete.

Fisken vendte sig om på siden og bankede så muslingen ned i klippen med nogle kraftige slag med hovedet. Efter flere slag gik der hul på skallen, så fisken kunne få fat i de spiselige dele.

Ifølge havbiologer fra bl.a. Central Queensland University i Australien er dette måske det første sikre bevis på, at fisk kan anvende redskaber.

Læbefisk bruger redskab

Forskerne mener, at læbefisken bruger klippen som en ambolt og dermed lever op til den definition på redskabsbrug, som adfærdsforskeren Jane Goodall har opstillet.

Goodall, der var den første til at iagttage brug af redskaber hos chimpanser, definerede det som “brugen af et ydre objekt som en funktionel udvidelse af hånden eller munden til opnåelse af et øjeblikkeligt formål”.

Hidtil har man bl.a. set brug af redskaber hos pattedyr, fugle og blæksprutter. For fiskenes vedkommende har der ifølge forskerne været mange beretninger på anekdoteplan, men kun få dokumenterede tilfælde.