Shutterstock
Hvidhaj i havet

70% færre hajer i verdenshavene

Ny undersøgelse: 50 års overfiskeri truer verdens hajer og rokker.

Verdenshavenes bestand af hajer og rokker styrtdykker med alarmerende hastighed.

I løbet af de seneste 50 år har overfiskeri massakreret 71 pct. af de store rovfisk. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse udgivet i tidsskriftet Nature.

En international forskergruppe har analyseret hajers og rokkers udbredelse med data fra WWF Verdensnaturfondens “Living Planet Index” og “Red List Index”.

Rødlisterne gør status over verdens truede dyre- og plantearter. Her tager eksperterne løbende temperaturen på den enkelte art - blandt andet ud fra observationer og registreringer på dyrenes faste ruter.

3 ud af 4 hajarter i fare

Tallene for hajer og rokker viser et dramatisk dyk på få årtier. Udover den almindelige hammerhaj har alle arter oplevet flere dødsfald end fødsler det sidste halve århundrede.

Mere end 3 ud af 4 haj- og rokkearter er nu sårbare, truede eller kritisk truede. Altså har de hhv. en "høj", "meget høj" eller "ekstremt høj" risiko for at uddø.

Undersøgelsen udpeger overfiskeri som den primære synder. Selvom hajfiskeri er forbudt eller begrænset i mange lande, bugner fiskenettene stadig af hajer og rokker.

Dyrenes finner er nogle steder en delikatesse, ligesom olien fra deres lever også er en eftertragtet vare. Mange hajer og rokker ender desuden i trawlernes net som bifangst.

Hård kontrol mod katastrofen

Forskernes data viser, at det relative fiskeritryk – dvs. hvor hårdt bestandene udnyttes i forhold til resterende antal – er 18-doblet de seneste 50 år.

Det er et stort problem, da hajer og rokker som øverste led i fødekæden er afgørende for havets balance.

Når rovdyrene uddør, sender det chokbølger ned igennem rækkerne. Byttedyr, som hajerne tidligere holdt i skak, får nu mulighed for at boltre sig – og havets samlede økosystem risikerer at kollapse.

For mennesker, specielt i fattige lande, betyder det i værste fald tomme tallerkener, hvor småfiskene plejede at mætte.

Ingen af de undersøgte arter er dog røget i Rødlisternes to mest alvorlige kategorier - 'uddød i vild tilstand' eller 'uddød' - så der er stadig håb. Undersøgelsen viser, at antallet af fx hvidhajer og hammerhajer vokser de steder, hvor man har indført hårde restriktioner på fiskeri.

Forskerne opfordrer derfor til mere regulering, så rovfiskene kan hjælpes tilbage på ret køl:

“Et par lyspunkter viser, at selv store hajer med lange liv kan komme sig, når videnskabeligt baserede fiskeri-restriktioner bliver indført og håndhævet," Marinebiolog Richard Sherley fra University of Exeter