Martin Prochazkacz / Shutterstock
Haj hajangreb

Hajangreb: Hvilken haj skal vi frygte mest?

Hajangreb frygtes af mange: Specielt frygtet er hvidhajen, som med sine sylespidse tænder let kan rive en arm af. Men er hvidhajen verdens farligste haj? Se hvilke hajer, der står bag flest hajangreb, og hvor de lever.

Det ene øjeblik sad australieren Martin Kane trygt og sikkert i sin kajak ud for den australske vestkyst. Hans ven sad i sin egen kajak nogle meter væk. Det næste øjeblik blev kajakken væltet med en enorm kraft nedefra og Kane plaskede pludselig rundt i vandet, mens en hvidhaj var i gang med at fortære hans lille flåde.

Hajangreb kom som lyn fra en klar himmel

Kane har siden fortalt, at han var sikker på, at han skulle dø, da han røg i vandet. Hajangrebet kom som lyn fra en klar himmel. Kanes ven nåede dog hurtigt frem og fik hevet ham ombord i sin egen kajak - og væk fra den godt 3 meter lange hvidhaj.

Martin Kane slap uden en skramme fra det voldsomme hajangreb. Men langtfra alle, der bliver udsat for et hajangreb, er så heldige.

Hvad er verdens farligste haj?

Særlig frygtet er hajangreb fra en hvidhaj. Med en længde på op til otte meter, et gab på over en meter og flere rækker af savtakkede tænder på 4 centimeter, kan den store haj let bide et menneske midt over eller rive en arm eller et ben af.

Den store hvidhaj er en af havets mest frygtede dræbere - og det er med god grund. Hajen er nemlig den art, der står for de fleste hajangreb – skarpt forfulgt af de aggressive hajarter: tigerhaj og tyrehaj.

Den store hvidhaj
© Af wildestanimal

I 2013 viste en opgørelse over hajangreb, at mennesker var blevet angrebet 279 gange af hvidhajer. Af disse var 78 med dødelig udgang. Til sammenligning har tigerhajen kun 28 menneskeliv på samvittigheden og tyrehajen 26.

Der er dog en del usikkerhed forbundet med statistikkerne. Mange steder i verdens fattigere egne bliver hajangreb slet ikke registreret. Og ofte går et hajangreb så hurtigt, at hverken offer eller vidner når at se, hvilen haj der er tale om.

Hvor i verden er der hajangreb?

Der findes hajer i Danmark, men på vores breddegrader er risikoen for at blive angrebet af en haj meget lille, fordi de store primært opholder sig i varmere vande. I Middelhavet kan vi fx godt risikere at støde på en hvidhaj.

Vi skal dog langt længere sydpå for at møde de to andre menneskeædende hajer, tigerhajen og tyrehajen.

De seneste år er der flere gange observeret en stor, hvid haj svømme rundt ud for Skotland og Englands sydkyst. Et usædvanligt sted for en hvidhaj.

Meldingerne er ikke officielt bekræftede, men havbiologerne afviser ikke, at der kan svømme eventyrlystne hvidhajer rundt langt mod nord.

Der vil dog snarere være tale om enlige strejfere end en fast bestand af hvidhajer. De store rovdyr holder sig nemlig oftest til deres faste jagtmarker, fx ud for Sydafrika, Australien og USA.

© Universal Pictures

Hajangreb bunder i en misforståelse

I Dødens Gab og mange andre Hollywood-film bliver hvidhajen fremstillet som en dræber, der angriber mennesker ofte og i flæng.

Men sandheden er, at en hvidhaj oftest ikke angriber mennesker bevidst, men fordi den fejlagtigt tror, at svømmeren er et byttedyr som fx en sæl eller en søløve.

Flyulykker giver mange uregistrerede hajangreb

Den franske eventyrer og videnskabsmand Jacques Coustau mente ikke, at hvidhajen var den haj, vi mennesker skal frygte mest. Ifølge ham er det den oceaniske hvidtippede haj, der står bag flest hajangreb på mennesker. De fleste af de mange hajangreb er bare aldrig blevet registreret.

Den hvidtippede haj lever på dybt vand og kommer derfor sjældent i kontakt med mennesker. Men når et fly styrter ned, eller når et skib synker, er den hurtigt fremme og kaster sig over det menneskelige tag-selv-bord.

Især under de to verdenskrige, hvor mange skibe blev sænket og fly blev skudt ned over dybt vand, har den oceaniske hvidtippede haj haft rigtig gode vilkår. Da krydseren USS Indianapolis blev sænket under anden verdenskrig menes op imod 80 besætningsmedlemmer at være blevet spist af hvidtippede hajer.

Hajer fra A-Z - bliv klogere på verdens mange hajarter her!