Shutterstock
Megalodon - verdens største haj

Megalodon - den største haj nogensinde

Megalodon er den største haj, der nogensinde har svømmet i verdenshavene. Den vejede det samme som 18 fuldvoksne hanelefanter og havde enorme savtakkede tænder placeret i fem rækker i hver sin kæbe. Så når en tand vred sig løs i kødet på et bytte, havde havets ultimative dræber altid flere, hvor de kom fra.

Megalodon var havets rædsel

Et kæmpelokomotiv med en mund fuld af slagterknive, der patruljerede alle afkroge af verdenshavene i en evig jagt efter frisk kød.

Sådan kan man beskrive megalodon, den største haj, der har eksisteret på Jorden. Den enorme fortidshaj var nemlig op til 18 meter lang og kunne veje 50 tons - det samme som 18 fulvoksne hanelefanter.

Og for at fuldende den ultimative dræber havde megalodon også et gigantisk gab fyldt med hundredevis af tænder, der kunne flænse ethvert bytte.

Megalodon kæbe

Megalodons kæbe var flere meter bred og flere meter høj. Den største kæbe måler 2,7 meter i højden og 3,4 meter i bredden.

© Ethan Miller/Scanpix

Megalodon havde enorme tænder

Da hajer mest af alt består af nedbrydelig brusk, er det sparsomt, hvor mange velbevarede rester vi har af megalodon. Ryghvirvler og tænder er dog fundet i hele verden, og især tænderne er et vidnesbyrd om megalodons størrelse og diæt.

Megalodon havde omkring 276 tænder, der kunne måle op til 18 centimeter. De sad i fem rækker i både over- og underkæben, og megalodon havde derfor altid ekstra tænder klar, hvis nogle af dem skulle vriste sig løs i kampen med et bytte.

Megalodon tænder i rækker

Megalodon var en voldsom dræber og havde hele fem rækker af tænder.

© Shutterstock

Megalodons tænder var også spidse og savtakkede og dermed perfekte til at flænse kød fra knogle. Det var dog ikke de store byttedyr, der endte i megalodons tre meter brede gab.

Ud fra tandmærker på fossiler har forskere kunnet udlede, at megalodon faktisk foretrak byttedyr, der var noget mindre end den selv - fx skildpadder, sæler og små bardehvaler.

De samme præferencer ses hos nutidens hvidhaj, der også helst jagter de mindre måltider.

Megalodon tand

Denne tand fra megalodon måler lidt over 15 centimeter og er altså ikke den største tand, der er fundet fra den store haj.

© Shutterstock

Men selvom byttet var småt, var mængden stor. Forskere mener nemlig, at megalodon spiste omkring 1100 kilo kød hver dag.

Og med en bidstyrke på op mod 18 tons, fem gange større end selveste T.Rex, hersker der ingen tvivl om, at megalodon kunne æde, hvad den ville - hvis den ville.

Megalodon og menneske
© Oliver E. Demuth

Sådan så Megalodon ud

Megalodon er ofte afbildet som en forstørret udgave af hvidhajen. Men nu viser forskning, at verdens største haj havde sine egne kendetegn.

Med udgangspunkt kropsbygningen hos fem nulevende hajarter har forskere fra University of Bristol regnet sig frem til proportionerne af Megalodon.

Bredt hoved gav Megalodon kraftigt bid

De store tænder vidner om, at megalodon havde kraftige kæber og derfor også stærke kæbemuskler. Det har givet den et kompakt og bredere hoved end fx hvidhajens.

Forskere anslår, at Megalodons hoved var omkring 4,65 meter langt.

Rygfinne gav Megalodon stabilitet

Megalodon havde en smal og buet rygfinne, der gav stabilitet både under korte spurter og ved langdistancesvømning. Ifølge forskere var Megalodons rygfinne 1,62 meter høj og derfor på højde med et menneske.

Høj hale gav Megalodon fremdrift

Som hos andre store hajer var den øverste del af Megalodons halefinne større end den nederste del. Den form er typisk for fisk, som udelukkende bruger halen til at skabe fremdrift.

Megalodons hale var ca. 3,85 meter lang.

Megalodons udryddelse har været omdiskuteret

Megalodon herskede i verdenshavene for 20 millioner år siden, og indtil for nyligt var der bred enighed om, at fortishajen uddøde for omkring 2,6 millioner år siden.

I 2018 fandt forskere dog ud af, at megalodon nok nærmere mødte sin undergang en hel million år tidligere - altså for 3,6 millioner år siden. Det viste sig, at alle fossile rester, der var kategoriseret som yngre end 3,6 millioner år, enten var forkert dateret eller var fra helt andre arter.

Men hvorfor forsvandt megalodon overhovedet? Forskning har gennem tiden peget i forskellige retninger.

Supernova skabte massedød i havene

I flere år lød forklaringen, at megalodon sammen med mange andre forhistoriske havdyr døde i en masseudryddelse forårsaget af kræftfremkaldende kosmisk stråling fra en nærliggende supernova.

Denne begivenhed skete for omkring 2,6 millioner år siden og passer derfor ikke med den nyeste forskning om megalodons udryddelsestidspunkt.

Køligt hav og høj kropstemperatur

Senere undersøgelser har peget på, at faldende havtemperaturer kan have skubbet megalodon ud over kanten.

Ud fra kulstof- og oxygen-isotoper i megalodons tænder kunne forskere slå fast, at den enorme haj har haft en kropstemperatur på 35-40 grader celcius. Med så høj en kropstemperatur har megalodon foretrukket varmere temperaturer og haft et højt stofskifte, der har krævet regelmæssige måltider.

Og det blev problematisk, da klimaet i megalodons levetid begyndte at blive koldere.

Det betød nemlig, at megalodon måtte svømme mod varmere havområder, mens mange af dens foretrukne byttedyr blev, hvor de var og udviklede sig med kulden.

Mange små bardehvaler begyndte fx at vokse sig større, og et af megalodons yndlingsmåltider forsvandt derfor også stille og roligt fra de undersøiske jagtmarker.

Megalodon blev udkonkurreret af hvidhajen

Ifølge nyere forskning kan det dog meget vel være hvidhajen, der har givet kæmpehajen det endelige dødsstød.

Den store hvidhaj Carcharodon carcharias menes at være opstået i Stillehavet for seks millioner år siden. To millioner år senere, altså for fire millioner år siden, begyndte den dog at sprede sig til andre verdenshave og dele territorium med megalodon.

Hvidhajens globale fremgang falder altså relativt tæt på megalodons udryddelse for 3,6 millioner år siden.

Forskere mener derfor, at den glubske hvidhaj kan have udkonkurreret megalodon, da den med sin mindre og mere adrætte størrelse formentlig har haft lettere ved at jage de mindre byttedyr, som begge hajer foretrak at æde.

Megalodon-børnehaver gjorde kæmpen sårbar

Endnu en teori går på, at ydre faktorer som fx ændringer i klima har ødelagt de områder, hvor megalodon opfostrede sine unger.

Forskere fandt i 2010 de første beviser for, at megalodon, ligesom mange nulevende hajarter, har passet på sine unger i en slags undervandsbørnehave. Et område i Panama afslørede en høj koncentration af megalodon-tænder, hvoraf majoriteten kom fra yngre eller nyfødte hajer på henholdsvis 11 og fire meter.

Siden da har forskere fundet lignende steder rundt om i verden, og derfor peger meget på, at megalodon beskyttede sit afkom i særlige områder - og i flere år. En megalodon var nemlig først fuldvoksen ved sit 25. år, og derfor har børnehaverne formentlig haft stor betydning for artens overlevelse.

Ifølge forskere kan klimaforandringer meget vel have spoleret disse områder og været begyndelsen på enden for megalodon.

megalodon slægtning - Megalolamna Paradoxodon
©

Forskere opdager megalodons fætter

Forskellen på megalodon og den nulevende hvidhaj

Den nulevende hvidhaj tilhører Lamnidae-familien og slægten Carcharodon, hvillket forskere også tidligere troede var tilfældet med megalodon - deraf navnet Carcharodon megalodon, der blev og i nogen grad stadig bliver brugt om megalodon.

Den vurdering var dog primært bygget på overfladiske undersøgelser af de to hajers tandsæt, og forskere er i dag overvejende enig i, at megalodon faktisk hører til Otodontidae-familien og Carcharocles-slægten.

De to hajer har da også lidt forskelligt udseende. Sammenlignet med den store hvide haj mener forskere, at megalodon har haft en kortere næse, et fladere kæbeparti og nogle større brystfinner til at understøtte dens længde og vægt.

Den største synlige forskel på megalodon og hvidhajen er dog deres størrelse.

Hvor hvidhajen er mellem 5-6 meter lang og kan veje op mod tre tons, kunne megalodon nå en længde på 20 meter og veje hele 50 tons.

Forskellen på Megalodon og den store hvidhaj

På billedet ses størrelsesforskellen mellem megalodon og den største hvidhaj, der nogensinde er observeret. Megalodon er både illustreret i sin mindste størrelse på 10 meter og i dets rekordlængde på 20 meter. Det var generelt hunnerne, der nåede den enorme størrelse.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Længden har forskerne beregnet ved at tage udgangspunkt i bredden på hajens tænder, der som den eneste del af hajen har overlevet til i dag.

Ved at placere tænderne på deres oprindelige position og dermed gendanne hajens mund har forskerne været i stand til at danne sig et overblik over hajens størrelse.

Helt perfekt er metoden imidlertid ikke. For det er forskelligt fra hajart til hajart, hvor tæt tænderne sidder på hinanden. Uden et skelet vurderer forskerne dog, at det bliver svært at komme endnu tættere på megalodons eksakte størrelse.

Både hvidhajen og megalodon er kendetegnet ved karakteristiske savtakkede og spidse tænder.

Men mens megalodons tænder kunne måle op mod 18 centimeter, er de største tænder, der nogensinde er fundet hos den store hvide haj, 'kun' 7,6 centimeter.

Megalodon tand og tand fra en hvidhaj

Her sammenlignes en tand fra megalodon med en tand fra den store hvide haj.

© Shutterstock

Kan megalodon stadig være i live?

Megalodon har været centrum for meget interesse i populærkultur og spørgsmålet om, hvorvidt den enorme dræber stadig lurer er blevet rejst flere gange.

Forskere er dog enige i, at så stort et dyr ikke ville kunne eksistere, uden at vi vidste det.

For selvom langt størstedelen af verdenshavene endnu er uudforskede, så ville en dræber som megalodon efterlade sig spor, fx i form af enorme bidemærker på byttedyr og afrevne tænder af nyere dato.

VIDEO: Få mere af vide om megalodon

Video

FAQ om megalodon

Hvad er megalodon?

Megalodon er en enorm forhistorisk haj, der uddøde for 3,6 millioner år siden. Den havde 276 savtakkede tænder, der sad i fem rækker i over- og undermunden. En enkelt tand kunne måle op til 18 centimeter. Til sammenligning måler hvidhajens tænder normalt 4-5 centimeter.

Hvor stor var megalodon?

Megalodon var op til 18 meter lang og kunne veje hele 50 tons. Det svarer til 18 fuldvoksne hanelefanter. Til sammenligning er nutidens hvidhaj 5-6 meter lang og vejer op mod tre tons.

Hvornår uddøde megalodon?

Nyere forskning af fossile rester afslører, at megalodon uddøde for omkring 3,6 millioner år siden. Tidligere troede forskere, at megalodon uddøde for 2,6 millioner år siden, hvilket faldt sammen med en massedød blandt havdyr, forårsaget af stråling fra en nærliggende supernova.

Hvad udryddede megalodon?

Der er flere forskellige bud på, hvorfor megalodon uddøde. Nogle forskere mener, at et koldere klima og faldende havtemperaturer har udryddet den store haj, mens andre mener, at den moderne hvidhaj har udkonkurreret megalodon. Begge hajer foretrak nemlig de samme byttedyr, men med sin mindre størrelse har hvidhajen været en mere adræt jæger.

Hvad spiste megalodon?

Selvom megalodon var en kæmpe, så mener forskere, at den store haj foretrak mindre byttedyr som skildpadder, sæler og mindre bardehvaler. Megalodon foretrak altså mange af de samme byttedyr som nutidens hvidhaj.