Shutterstock

Skal hajer altid bevæge sig for ikke at drukne?

Jeg har hørt, at hajer må svømme konstant for at overleve. Passer det?

De fleste hajer kan godt stå stille i vandet uden at drukne, men enkelte arter er ganske rigtigt nødt til at være i konstant bevægelse for at skaffe ilt.

Hajer har ikke lunger, men ligesom andre fisk trækker de ilt ud af vandet ved at lade det passere over deres gæller.

Bag øjet har de derfor en særlig åbning, som hjælper med at føre vand og dermed ilt til gællerne.

Hviler hajen sig aldrig?

Under hvile pumper de fleste hajer således blot vand gennem munden og åbningen bag øjnene for at sikre en tilstrækkelig iltforsyning.

Omkring 20 af de ca. 375 hajarter har dog mistet denne evne og mangler helt åbningen bag øjnene.

Disse arter har en næsten nomadisk levevis og er i konstant bevægelse, dag og nat, hele livet.

Det gælder fx den store hvide haj og verdens største fisk, hvalhajen, der svømmer med åben mund for at trække vand ind over gællerne.

Hajen er ikke den eneste

De evigt svømmende hajer er imidlertid ikke de eneste fisk, som ikke kan hvile sig. Tun, makreller og enkelte andre grupper af rovfisk er også nødt til at bevæge sig uafbrudt for at trække frisk vand til gællerne.