Alfred Wegener Institute/PS124 AWI OFOBS Team

Havbiologer finder historiens største fiskekoloni

Forskere ved Antarktis har opdaget den største koloni af ynglende fisk, som nogensinde er set: 60 millioner fiskereder samlet på et område, der er dobbelt så stort som Paris.

Den tyske isbryder RV Polarstern befandt sig i det sydlige Weddellhav ved Antarktis, fordi havbiologerne ombord ville undersøge et naturligt fænomen på havbunden, der gør, at vandet dér er 2 °C varmere end ellers i området.

Men da forskerne sænkede skibets tonstunge undervandskamera en halv kilometer ned til bunden, fandt de ved et tilfælde noget helt andet, end de søgte: en rekordstor koloni af ynglende fisk, bestående af op mod 60 millioner fiskereder.

Rederne tilhører den antarktiske isfisk Neopagetopsis ionah, og det er ikke ualmindeligt at se isfisk klumpe deres ynglepladser sammen.

Men den hidtidige rekord på ca. 60 ynglepladser på samme sted må siges at være blæst omkuld af det nye fund på 60 millioner.

Polarstern, isfisk, Antarktis

Isbryderen RV Polarstern på arbejde i Weddellhavet.

© Alfred Wegener Institute/Tim Kalvelage

Yngleplads er dobbelt så stor som Paris

Kolonien i Weddellhavet spreder sig over et område på 240 kvadratkilometer med reder jævnt fordelt med ca. 25 centimeters mellemrum. Det svarer til et areal ca. to gange større end Paris.

Rederne er ca. 75 centimeter i diameter og huser op mod 2100 æg hver. Størstedelen af rederne er beskyttet af en enkelt voksen isfisk.

Dette fund udgør ikke bare den største koloni af ynglende isfisk, man kender til – det er den største koloni af ynglende fisk, videnskaben nogensinde har oplevet noget sted i verden.

Koloni kan skyldes temperaturstigning

Forskerne antager, at det er det selvsamme fænomen på havbunden, de ville undersøge til at begynde med, der kan være skyld i denne massive koncentration af ynglende isfisk.

Fænomenet, de ville undersøge, kaldes upwelling, og det forekommer, når næringsholdigt bundvand tvinges op til overfladen.

Dette medfører en naturlig temperaturstigning nede på bunden og en overflod af dyreplankton oppe på overfladen, som de nyudklækkede isfisk svømmer op og spiser, inden de svømmer den halve kilometer ned igen.

Havbiologerne forventede altså kolonier af ynglende isfisk i dette område, men på ingen måde i så stort et omfang.

Isfisk, Antarktis, Polarstern

Den nyopdagede koloni består af 60 millioner fiskereder med op mod 2100 æg i hver.

© Alfred Wegener Institute/PS124 AWI OFOBS Team

Kameraer skal se æggene klække

Med så mange fisk og æg samlet på et afgrænset område vurderer forskerne, at fiskearten må udgøre en samlet biomasse på over 60.000 tons, og at den indgår i et unikt økosystem – sandsynligvis som bytte for weddellsælen.

Forskerne ser dette historiske fund som endnu en oplagt grund til at frede havområderne i denne verdensdel. De har efterladt to kamerasystemer i kolonien for at lære mere om dens adfærd og for at observere, hvad der sker, når det utrolige antal æg klækker.