Hvordan kan blåhvaler leve af krill?

Jeg undrer mig over, hvordan et så stort dyr som blåhvalen kan leve af bittesmå krill. Hvordan kan den det?

whale krill DK

Krill er rejelignende krebsdyr, og de største arter bliver ikke mere end syv centimeter lange. Når blåhvalen, som er historiens største dyr, alligevel kan leve af de små krill, skyldes det, at krillene lever i kilometerlange formationer, og at blåhvalerne har udviklet en meget effektiv metode til at fange dem.

Super effektiv blåhval

Forskere anslår, at nogle krillarter optræder i en tæthed på op til 770.000 individer pr. kubikmeter havvand. Med sin fangstmetode kan blåhvalen indtage over to tons krill og høste over 1000 gange mere energi, end den bruger på fangsten.

Krill ca. 7 cm

Blåhvalens høje effektivitet er en af årsagerne til, at hvalerne har udviklet sig til at blive over 30 meter lange og have en kropsvægt på over 150 tons.

Mange forskere mener, at blåhvaler opsporer de store krillformationer ved hjælp af ekkolokalisering. Når krillene er fundet, svømmer hvalen med høj fart ind i formationen, hvor den lynhurtigt åbner munden, så et undertryk opstår, og krillene strømmer ind i munden.

Blåhvalen skaber undertryk i vandet

Når blåhvalen jager, svømmer den hurtigt ind i en krillstime. Her skaber hvalen et undertryk med sine kæber, så vand og krill fosser ind i gabet.

  1. Hvalen svømmer med høj fart ind i en krillformation.

  2. Munden, som har op til fem meter lange kæber, åbnes lynhurtigt og skaber et undertryk i vandet.

  3. Omkring 80 m3 krillholdigt vand fosser ind i gabet, der kan udvides som en elastisk sæk.

  4. Når munden er fyldt, lukkes underkæben igen med høj fart.

  5. Hvalen filtrerer vandet for krill med sine barder og sin tunge.