Shutterstock
bardehval hval

Undersøisk støjforurening fra minedrift kan forstyre dyreliv 500 kilometer væk

Minedrift på havbunden larmer flere hundrede kilometer væk og kan true de dybe oceaners dyreliv, der menes at navigere i mørket ved hjælp af lyde og vibrationer.

Et hav af dyr får dagligt deres liv forstyrret af støj fra undersøisk minedrift, da larmen i stille vand spreder sig i en radius på op mod 500 kilometer væk fra minernes boremaskiner.

Da flere fisk og andre havdyr ude på de dybe oceaner udelukkende navigerer ved hjælp af lyd, kan disse submarine beboere og deres ynglesteder være direkte truet af menneske- og maskinlarmen fra minerne.

Det viser en ny undersøgelse udført af forskere fra USA, Japan og Australien i samarbejde med non-profit-organisationen Oceans Initiative, som er blevet peer-reviewed og publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science.

17 mineselskaber er klar til at bore

Undersøgelsen kommer som et led i, at 17 internationale mineselskaber udforsker mulighederne for at sætte havborene i den såkaldte Clarion-Clipperton Zone (CCZ) mellem Mexico og den amerikanske øgruppe Hawaii.

CCZ er et havområde på 4,5 millioner kvadratkilometer, hvor blandt andet truede dyr som tand- og bardehvaler befinder sig. Til sammenligning er EU’s areal på godt 4,2 millioner kvadratkilometer.

Herudover er CCZ beboet og besøgt af en masse dyrearter, som vi endnu ved meget lidt, men som i det dybe vand uden solskin menes udelukkende at bruge lyd og vibrationer til at navigere med - lidt som en ubåds ekkolod.

Forskerne peger på, at støjen fra hver af de 17 selskabers miner vil overstige det tilladte lydniveau på en afstand af godt fem kilometer og kan forstyrre områdets dyreliv på flere hundrede kilometers afstand.

For støjen fra 17 selskabers boringer vil, ifølge forskerne, uundgåeligt nå ud til områder helt uden minedrift heriblandt nærliggende referenceområder, som forskerne bruger til kontrolsammenligninger.

Minerne tester mindre bor

Professor emeritus Craig R. Smith ved Hawaiis Universitet fra studiet hævder, at opdagelsen af undervandsstøjens lange rejseafstande i fredede dyreområder kan kræve gentænkning af områdets miljøbestemmelser – herunder en begrænsning af minedrift i CCZ.

Mineselskaberne er dog i gang med at teste mindre boresystemer med færre støjgener for at komme ned til CCZ’s havbund, der er fyldt med nikkel, mangan, kobolt, zink og sjældne metaller.

Ifølge lydundersøgelsens sponsor, den amerikanske tænketank Pew Research Center, har mineselskaberne dog endnu ikke offentliggjort nogle data om lydniveauerne på det nye udstyr. Derfor er studiet udført på mineselskabernes eksisterende udstyr.

Flere andre lignende forskningsprojekter fra FN og en række universiteter er søsat for at afdække støjgenernes reelle indvirkning på det undersøiske liv, som vi i dag mangler en hel del viden om.