Shutterstock

Hvad nu hvis … vi indførte isbjørne på Antarktis?

Isbjørnen er i fare for at blive udryddet pga. svindende havis. Kan vi redde arten ved at sætte den ud på Antarktis?

I takt med at isen smelter i Arktis, stiger risikoen for, at isbjørnen bliver udryddet.

I dag lever 22.000-31.000 isbjørne på de nordlige breddegrader, men ifølge en undersøgelse vil arten være så godt som forsvundet i år 2100.

I en desperat søgen efter en redningsplan er ideen om at transportere det hvidpelsede rovdyr til Antarktis blevet luftet. Men det er ikke en holdbar løsning.

Isbjørnen ville frådse i pingviner

I Arktis er isbjørnen afhængig af havisen, hvorfra den kan jage sæler, som er dens primære bytte. Ved Antarktis ville den ganske vist både kunne finde havis og sæler, men isbjørnen ville formentlig kaste sig over helt andre byttedyr.

Pingviner ville fx være et let offer for isbjørnene. I dag har pingvinen ingen naturlige fjender til lands – ud over enkelte rovfugle, som kan finde på at tage æg og unger – og har derfor ikke haft behov for at udvikle sig til adrætte landdyr.

Overfloden af forsvarsløse pingviner ville få isbjørne til at stortrives på Antarktis – men blot for en stund. Trivslen ville nemlig ske på bekostning af det nuværende økosystem.

Isbjørnen ville udrydde pingvinen

På Antarktis ville isbjørne slagte pingvinerne til sidste fugl og ødelægge den eksisterende fødekæde.

© Shutterstock

1. Tag-selv-bord for isbjørnen

Hvis vi indfører isbjørne til Antarktis, vil de sandsynligvis hurtigt droppe sæljagt på havisen. Rovdyrene vil i stedet mæske sig i kolonier af hjælpeløse pingviner på land.

© Shutterstock

2. Pingvinens undergang

Pingviner er for klodsede og langsomme til at stikke af fra et stort landrovdyr. Isbjørnene tynder ud i bestanden, og inden for relativt kort tid vil pingvinen være udryddet.

© Shutterstock

3. Andre rovdyr sulter

Pingviner er en vigtig brik i havets fødekæde. Uden pingviner vil bestanden af små fisk og blæksprutter stige, mens leopardsæler, spækhuggere og hajer får sværere ved at finde føde.

Når alle pingviner er ædt, vil isbjørnen igen blive truet af fødemangel. Så at indføre isbjørne på Antarktis vil være en kortvarig løsning, som på sigt skaber større problemer.

Derfor mener de fleste eksperter, at vi skal fokusere på at genoprette isbjørnens nuværende levesteder i Arktis.