Hvem ville vinde kampen mellem en løve og en tiger?

Mine venner og jeg har tit diskuteret, om det er løven eller tigeren, der er stærkest. Hvem har ret?

Silhouette af tiger og løve
© Shutterstock

Det klassiske svar er, at løver lever i Afrika, og tigre lever i Asien, så det ville aldrig komme til kamp imellem dem. Det er dog ikke helt rigtigt, for der lever faktisk løver i Indien. I dag findes de dog kun i et lille skovområde i det vestlige Indien, men ligesom tigrene har de tidligere været væsentligt mere udbredt. Det er altså ikke utænkeligt, at de to arter har kunnet møde hinanden i naturen. Det er dog ikke ensbetydende med, at det nogen sinde er kommet til kamp mellem dem. Som de fleste andre rovdyr af nogenlunde samme størrelse har de formodentlig så vidt muligt prøvet at undgå hinanden. Fra dyreparker og cirkuser kender man ganske vist eksempler på klammerier mellem de to arter, men egentlige kampe er så vidt vides ikke forekommet. Løver og tigre er i gennemsnit lige store, lige tunge og lige stærke, hvis man sammenligner deres præstationer m.h.t. fx løb og løft af byttedyr. Udfaldet af en kamp ville derfor mere være et spørgsmål om de to individers kampform end om deres art.