Hvilke dyr er elefantens nærmeste slægtninge?

Er elefanten i familie med de andre tykhuder, næsehornet og flodhesten?

klippegrævling familie på sten
© Shutterstock

Selv om der er fysiske ligheder, er elefanter hverken nært beslægtede med flodheste eller næsehorn. Tværtimod skal deres familieforbindelser findes helt andre steder i dyreriget. Moderne elefanter er de sidste af en dyregruppe, der engang rummede en lang række arter, som var udbredt over store dele af Jorden. I dag er der kun den indiske og den afrikanske elefant tilbage samt to andre grupper af dyr. Den ene gruppe er søkøer, der er fordelt på fire forskellige arter, som lever i tropiske farvande omkring Caribien, Afrika og Australien. Søkøer kan veje op mod to tons, og ligesom elefanter er de grå og langsomme planteædere. Slægtskabet kan blandt andet ses på dyrenes meget specielle tandbygning. Hannerne hos nogle søkøer har for eksempel korte lige stødtænder, der svarer til elefanternes. Mens man godt kan have en fornemmelse af forbindelsen mellem søkøer og elefanter, er det mere uventet, at de afrikanske klippe- og trægrævlinger også skal inviteres med til familiefesten. Igen er det dyrenes særprægede tandbygning, der vidner om slægtskabet. Fortænderne er udviklet til korte stødtænder, der dog ikke stikker ud af munden, og kindtænderne er store flade tyggetænder. Familiebåndene er de senere år blevet bekræftet af analyser af cellekerne-dna og mitokondrie-dna, der fortæller om en fælles forfader.