Shutterstock

Hvilket dyr kan flyve i længst tid?

Ikke overraskende er rekordholderen en fugl. Og flyve-ekvilibristen holder sig uden problemer på vingerne i 10 måneder ad gangen.

Mursejlere opholder sig længst tid i luften.

Det opdagede svenske forskere i 2016, da de ved hjælp af små sendere med en vægt på mindre end et gram fulgte mursejlerne i et år.

Yngleområderne i Europa og Asien er markeret med grønt. Overvintringsområderne i Afrika er markeret med blåt.

©

Mursejleren pendler mellem Europa og Afrika

10 måneder holder mursejlere sig uafbrudt i luften.

  • Hvor?
    Om sommeren yngler mursejlerne i det vestlige Asien og Europa, inkl. Skandinavien.

  • Hvor langt?
    En mursejler trækker typisk 12.000 km på tre uger, når den flyver til Afrika.

Dataene viste, at mursejlere kun har fast grund under fødderne i de måneder, hvor de lægger æg og fordrer unger.

Derefter letter de og forbliver i luften, mens de spiser, sover og endda parrer sig. #Det er mere sikkert i luften for fuglen, der desuden lander og letter meget dårligt.# Meget passende betyder deres latinske slægtsnavn Apus “uden fødder”.

#Mursejleren sover i luften med én hjernehalvdel aktiv ad gangen og holder sig dermed vågen og opmærksom, selv når den hviler sig.#