Hvilket nulevende dyr har forandret sig mindst?

Dyr forandrer sig jo gennem evolutionen, men hvilket et har forandret sig mindst?

Notostraca

Hvis en dyreart lever i et stabilt miljø og har udviklet en udformning og levevis, hvor ændringer af dyrene ikke giver øgede chancer for overlevelse og forplantning, så kan arten forblive den samme igennem millioner af år.

Det dyr, som evolutionsbiologer regner for at have været mindst foranderlig igennem tiderne, er damrokken, som er et ferskvands-krebsdyr, der lever i vandhuller og findes i det meste af verden.

Atlantic horseshoe crab

Damrokken har et tre til fem centimeter langt rygskjold og omkring 50 benpar på sin leddelte krop. Der er fundet fossiler af damrokken, som er cirka 200 millioner år gamle og er uskelnelige fra de damrokker, der lever nu. Derfor kalder biologerne damrokken et eksempel på et levende fossil. Selv om damrokker og deres fossile aner er identiske i det ydre, er det ikke sandsynligt, at der slet ikke er sket ændringer. Det er nemlig kun et dyrs hårde dele, som bevares i et fossil, og ikke dets indre organer og dets adfærd.

Turtles

De skjoldbærende dolkhaler er en anden gruppe dyr, som har en levedygtig kropsbygning, idet de nulevende dolkhaler har meget stor lighed med fossiler, der er 450 millioner år gamle. Blandt de få ændringer er en reduktion i antallet af led i bagkroppen. Skildpadder har ligeledes udviklet sig med lav hastighed, idet skjoldet og andre grundtræk er fundet i fossiler, der er over 200 millioner år gamle.