Hvor langt kan elgen svømme?

Jeg har hørt, at elgen er en god svømmer, men har svært ved at tro det. Den ser jo så kluntet ud. Hvor god er elgen til at svømme?

closeup af elg der svømmer
© Shutterstock

Elge er meget udholdende svømmere, der kan tilbagelægge flere kilometer. Det sker for eksempel indimellem, at svenske elge svømmer til Danmark, en tur, der selv på det smalleste sted mellem de to lande er mindst fire km lang. Den reelle tur er formentlig endnu længere, da dyrene vil undgå bebyggelser og mennesker. Som alle andre hjorte er elge planteædere, men de holder især meget af vandplanter. Nogle vandplanter kan de få fat i ved simpelt hen at vade ud på lavt vand, stikke hovedet under vandet og bide dem af. Men der er en grænse for, hvor mange vandplanter elgen kan få fat i på den måde. Når dyrene har lært at svømme, skyldes det, at det øger deres aktionsradius betragteligt og derved gør dem i stand til at finde flere planter. Elge er i øvrigt også glimrende dykkere. De kan dykke ned til tre-fire meters dybde for at tage en mundfuld vandplanter og bliver under vandet i to-tre minutter. Da elge normalt er sky, er der mange, som ikke kender til deres svømmeevner, selv ikke i områder med en stor elgbestand. Det kan være forklaringen på, at nogle mennesker forveksler dem med søslanger. En svømmende elg ligger lavt i vandet, og dens lange snude og hvælvede ryg kan nemt forveksles med et uhyre.