Shutterstock

Hvor mange dyrearter findes der?

Biologerne bliver tilsyneladende ved med at opdage nye dyr. Har man tal for, hvor mange dyrearter der findes?

Antallet af dyrearter er umuligt at fastslå helt præcist.

Dels fordi der hele tiden bliver opdaget nye dyrearter, specielt inden for grupper som insekter og andre hvirvelløse dyr, dels fordi der for mange dyregruppers vedkommende aldrig er gjort nogen forsøg på at lave en samlet optælling af, hvor mange arter der egentlig er videnskabeligt beskrevet.

Der eksisterer ikke nogen fælles database for arterne.

Antallet af arter afhænger desuden også af, hvordan man definerer en dyreart.

Her er der ikke fuldstændig enighed blandt forskerne.

Man går ud fra, at der på nuværende tidspunkt er beskrevet et sted mellem halvanden og to millioner forskellige dyrearter.

Heraf er insekterne langt den største dyregruppe.

Der er nemlig fundet mindst 1,2 millioner forskellige arter insekter.

I den anden ende af skalaen finder man meget små artsgrupper som dolkhalerne, der kun rummer fire forskellige arter.

Nu er der selvfølgelig stor forskel på, hvor mange forskellige arter der er fundet og beskrevet, og hvor mange arter der findes i alt.

Det er jo svært at vide, hvor mange dyrearter man mangler at opdage.

Lige siden midten af 1800-tallet, hvor den engelske biolog og anatom Richard Owen udtalte, at man efter hans mening havde opdaget langt hovedparten af de dyr, der eksisterede, har man konstant være nødt til at revidere det formodede samlede antal dyrearter på kloden.

Hver eneste gang et nyt område bliver undersøgt i detaljer eller med nye teknikker, viser det sig, at artsantallet er langt større end forventet.

Man kan knap nok ryste et træ i regnskoven, uden at der dumper en hidtil uopdaget dyreart ned.

Selv de mest forsigtige vurderinger af det samlede artsantal går ud fra, at vi højst har fundet halvdelen af de eksisterende dyrearter.

Andre mener, at der kan eksistere mere end 100 millioner forskellige dyrearter.