Hvor meget kan en elefant drikke?

Jeg har hørt, at en elefant drikker 200 liter vand i døgnet. Er det rigtigt? Og hvad bruger den alt det vand til?

Elephant drinking

Vand er en forudsætning for alt liv på Jorden. Vand er nemlig absolut nødvendigt for livets byggesten og er det, der gør deres reaktioner og bevægelser i organismen mulige. Som regel består levende organismer af mindst 50 procent vand. Vævet kan godt tåle en vis dehydrering, men bliver vandtabet for stort, går de kemiske og biokemiske reaktioner i stå.

Landlevende dyr er stillet over for den særlige udfordring, at de ud over det vand, som de mister gennem deres urin og afføring, næsten også altid vil miste vand til luften gennem fordampning fra overfladen af deres hud og luftveje. Jo varmere og tørrere dyrenes levested er, desto større vil fordampningen være. Dyrene kan imidlertid modvirke deres vandtab ved at drikke og indtage vandholdig føde. De fleste overophedede dyr har tilmed et ekstra stort vandtab, da de ved at gispe eller svede aktivt udnytter, at fordampning kræver energi og dermed virker nedkølende.

Elefanter er de største landlevende dyr på kloden, og selv om deres store, tøndeformede krop giver dem en relativt lille overflade, så mister de stadig store mængder vand ved fordampning, bl.a. fordi de også ofte lever i meget varme og tørre omgivelser. Elefanter kan derfor godt drikke over 200 liter vand om dagen. Det foregår som regel på den måde, at de gentagne gange suger 5-10 liter vand op i snablen og fører den op til munden, hvor den tømmes. En tørstig elefant kan drikke over 100 liter i løbet af få minutter, men som regel er deres vanddrikning spredt over hele dagen.

Elefanter kan i øvrigt være ret kræsne i deres valg af vandhuller. Observationer viser, at de klart foretrækker vandhuller med et højt indhold af mineralske salte, især natrium.