Hvordan kan bjerggeder stå fast på stejle klippesider?

Har bjergdyr en særligt god balanceevne eller en anden fordel, der gør dem i stand til at stå fast på næsten lodrette bjergsider?

Smalle og hårde kanter på bjergdyrenes klove gør dem i stand til at støtte på selv små ujævnheder i klippen.

© FEDERICA GRASSI/GETTY IMAGES & ALAMY/ALL OVER

Rundtom i verdens bjergegne findes en lang række pattedyr, der har specialiseret sig i at leve på stejle klipper og bjergskråninger.

Snegeder, stenbukke og gemser kan springe og klatre på næsten lodrette klippevægge med stor lethed.

Ingen højdeskræk

Deres vigtigste klatreværktøj er fødderne, som er forsynet med meget hårde klove, der gør, at de kan bruge selv meget små ujævnheder i klipperne som støtte.

Samtidig lider dyrene hverken af svimmelhed eller højdeskræk og har en usædvanligt veludviklet balanceevne.

Derudover har de en relativt kort og kompakt krop, der gør, at de nemmere kan vende sig på smalle klippeafsatser.

Dyrene kan også snuble

Men dyrene er dog ikke ufejlbarlige. Sommetider mister de fodfæstet og styrter ned.

Undersøgelser har vist, at flere voksne dyr havde sammenvoksede knoglebrud, der tyder på tidligere, ikke dødelige fald.

Nogle arter har så små klove, at alle fire ben kan stå i en cirkel på 5 cm i diameter.

Skridsikre klove er delt i to

Klovene kan spredes fra hinanden og dermed øge det overfladeareal, der kommer i kontakt med underlaget.

Kanterne på klovene er smalle og hårde, så dyrene kan kile dem ind i små revner og stå på små fremspring.

Fodsålen i midten af kloven er blød og eftergivende. Det gør kloven skridsikker