Shutterstock
rotte eksperiment forskning

Hvorfor bruges rotter til forsøg?

Rotter ligner ikke mennesker ret meget. Hvorfor bruges de så ofte til medicinforsøg?

På trods af vores ydre forskelligheder har vi faktisk mange ting til fælles med rotter. Rottens anatomi og kredsløb minder i store træk om menneskets, og ligesom mennesker indtager rotter et bredt udvalg af kød, korn og grønsager. Samtidig er rotter og mennesker udsat for en lang række af de samme sygdomme – eksempelvis bærer rotter også på salmonellabakterier. Det gør dem velegnede til at teste nye former for medicin på. Dertil kommer, at rotter har en kort livscyklus, så forskerne hurtigt kan se, om afkom eller levealder påvirkes af forskellige stoffer eller behandlinger. Rotter er desuden yderst frugtbare, så det er nemt at avle tilstrækkeligt mange forsøgsdyr. Endelig har de en praktisk størrelse. De er store nok til, at man kan tappe en rimelig mængde blod (i modsætning til mus), og små nok til, at de er lette at holde i bur (i modsætning til hunde).