Hvornår kalder man et dyr for et rovdyr?

En kat er et rovdyr, fordi den fanger mus. Er en solsort også et rovdyr – den fanger jo orm?

© Photo by Sander Wehkamp on Unsplash

Begrebet rovdyr bruges i to overordnede sammenhænge: dels som betegnelse på en systematisk gruppe af dyr, dels som et økologisk begreb, der beskriver en bestemt livsform. Når man systematisk set taler om rovdyr, drejer det sig om pattedyrordenen Carnivora. Den består af ti forskellige familier: katte, hunde, bjørne, halvbjørne, mårdyr, desmerdyr, hyæner, øresæler, hvalrosser og ægte sæler.

Når man taler om rovdyr i økologisk forstand, udvides antallet af arter og dyregrupper betragteligt – her gælder definitionen alle de dyr, der jager og dræber andre dyr for at æde dem. Disse dyr er udstyret med en eller anden form for jagt- og drabsvåben – for eksempel særlige næb, kløer, tænder eller gift – og som regel har de også veludviklede sanser.

At det ikke altid er ganske ligetil at afgøre, hvorvidt et bestemt dyr er et rovdyr, understreges af følgende eksempler: Systematisk set regner man den store panda for et rovdyr. Pandaen har da også en lang række rovdyrtilpasninger, men den lever næsten udelukkende af bambus. Til gengæld er solsorten ikke et rovdyr, selv om den fanger og æder regnorm. Det skyldes, at den ikke er tilpasset netop denne form for jagt. I daglig tale bruger man ofte begrebet rovdyr om dyr, der jager og dræber andre hvirveldyr, altså fisk, krybdyr, padder, fugle og pattedyr.