Insekter

Flue

Verdens insekter er under pres

Insekter er hjørnestenen for meget af livet på Jorden. Insekter er nemlig den mest mangfoldige art på kloden, og de udgør en vigtig brik i vores økosystemer. Mange planter er afhængige af insekter, da de hjælper med at bestøve dem. Derudover er insekter fødekilde for en lang række dyr, herunder fugle, frøer og øgler. De dyr, der har insekter på menuen, er ofte selv byttedyr, og dermed er insekter et vigtigt led i fødekæden. Men verdens insekter er under pres.Det anslås at omkring 40 procent af alle insektarter oplever nedgang, og at en tredjedel af verdens insekter er direkte truede. Årsagen skal formentlig findes i en kombination af tabte levesteder, klimaforandringer og de insektgifte, der blandt andet bruges i landbruget. Gå på opdagelse i vores artikler og følg videnskaben om insekter her.

Hvad kendetegner insekter?

Insekter er kendetegnet ved at have et udvendigt skelet, et såkaldt exoskelet, en tredelt krop, antenner og tre par ben. Dermed adskiller de sig fra edderkopper og flåter, der er kendetegnet ved at have fire par ben og todelte kroppe.

Langt de fleste insekter lægger æg, men nogle enkelte insekter, som fx bladlus, føder faktisk levende unger.

Hvad spiser insekter?

Insekternes diæt afhænger af arten. Omkring halvdelen af insekter spiser plantemateriale eller drikker plantesaft.

Voksne døgnfluer spiser slet ikke og dør af sult, når de rammer voksenstadiet. Ofte ender de dog som føde inden sultedøden indtræffer.

Nogle insekter, som fx knælere og mariehøns, spiser andre insekter, mens væggelus og de fleste myg drikker blod fra dyr og mennesker.

Insekt siddende på pind

© Shutterstock

Insekter som mad

Der er flere insekter, der kan spises af mennesker, og omkring to millioner mennesker spiser dagligt de små kryb.

Insekter som fx cikader og græshopper har et højt niveau af protein, vitaminer og mineraler. Derfor forskes der også i, hvordan insekterne kan bruges som et alternativ til forskellige former for kød.

Kødindustrien er en ressource- og pladskrævende industri, der står for en stor del af CO2-udledningen i verden. Og i takt med at verdensbefolkningen stiger, vil der blive lagt et yderligere pres på behovet for protein.

Græshopper som mad

© Shutterstock

Det farligste dyr på kloden er et insekt

Det farligste dyr i verden er myggen, der slår flere mennesker ihjel end hajer, slanger og edderkopper tilsammen.

Det stikkende insekt er ansvarlig for en million dødsfald om året, da den smitter med livsfarlige sygdomme som fx dengue-feber og malaria.

Oveni de mange årlige dødsfald bliver flere hundrede millioner mennesker også syge hvert år efter mødet med det smittebærende insekt.

Myg

© Shutterstock