Hvordan laver bier honning?

For at få honning skal nektaren fra blomsterne en tur forbi maven på en bi. Bierne sluger nektaren flere gange og gylper den op igen for at dræne sukkerstoffet for vand.

Bi suger honning fra blomst

Bi-gylp bliver til honning

Honning består af sukkerholdig nektar fra blomster. Når en bi kommer tilbage til stadet med maven fuld af nektar, gylper den nektaren op og sluger den gentagne gange, indtil massen er halvt fordøjet og en del af vandindholdet fordampet.

Den halvfærdige honning fyldes i lagerceller. Bierne skaber herefter en luftstrøm med vingerne, som får yderligere vand til at fordampe, indtil honningen opnår den rette konsistens.