Hvorfor dør bien af sit stik?

Bistik: Jeg har hørt, at en bi dør, når den har stukket. Hvordan kan det være?

© Photo by David Clode on Unsplash

Et effektivt våben

Brodden hos honningbiernes arbejdere har kraftige modhager, så bien ikke kan trække den ud efter sit stik. Når bien flyver væk, vil brodden og noget af bagkroppen derfor brække af bien, som vil dø kort efter af sine skader. Til gengæld vil brodden – til stor gene for offeret – blive ved med at pumpe gift ned i stiksåret, og hos nogle honningbier vil brodden desuden sende duftstoffer ud i luften, som alarmerer de andre bier i boet og får dem til at stikke i nærheden af såret.

Bistik: Kamikaze-adfærd til gavn for boet

Den kamikazeagtige adfærd er sandsynligvis opstået i biernes evolution, fordi bierne har haft brug for et effektivt forsvar mod de mange pattedyr og fugle, som efterstræber deres honning.

Selvopofrelse er dog et drastisk skridt, som kun lader sig gøre, fordi alle i bisamfundet har den samme mor, dronningen, og derfor er nært beslægtede. Den sterile arbejderbi kan ved at ofre sit eget liv øge chancen for boets og genernes overlevelse.

Brodden er et omdannet æglægningsrør

Honningbiernes brod er et æglægningsrør, som i løbet af evolutionen er omdannet til et forsvarsvåben. Brodden består af en spids stilet med to tilhørende klinger med modhager, som skiftevis trækker brodden længere ned i stiksåret. Stikorganet er også udstyret med en giftblære og muskler, som pumper gift i såret, efter det er brækket af.