Er et hvepsebo og en bikube ens?

Bier og hvepse minder meget om hinanden, men bruger de samme byggeteknik?

hveps

Dronningen starter selv

Hvepse bygger nye reder hvert år, og da kun dronningen overvintrer, står hun selv for de første trin. Byggematerialet består af papirmasse, som dronningen danner ved at blande træfibre med spyt.

På undersiden af fx et loft former hun en vandret tavle, som består af 20-40 sekskantede celler med åbningerne nedad, og dækker det hele med et beskyttende hylster. I hver af cellerne lægger hun et æg, og når de første arbejderhvepse udklækkes, fortsætter de udbygningen af reden.

Bier bygger anderledes

Honningbiernes bo er også opbygget af tavler med sekskantede celler til æg og larver, men derudover er lighederne med hvepsenes arkitektur lille. Biernes tavler er placeret i lodrette rækker, og hvor en hvepsetavle kun består af et enkelt lag celler, så består en bitavle af to lag, med cellerne placeret ryg mod ryg.

Bierne laver heller ikke noget hylster omkring tavlerne, men dækker i stedet indersiden af hulrummet med et svampe- og bakteriedræbende stof, kaldet propolis.