Findes der insekter, der tager på træk?

Hvor er insekterne henne om vinteren? Er der nogle af dem, som tager på træk?

© Shutterstock

Sne og slud gør livet surt for insekter. Men i modsætning til mange fugle og visse pattedyr er det kun en lille del af insekterne, der har løst problemet ved at stikke af fra det.

Der findes dog enkelte arter, der benytter denne teknik med stort held.

Læs også: Hvad er sølvfisken, og hvor kommer den fra?

Sommerfugl flyver til Mexico

Det bedst kendte eksempel er de amerikanske monarksommerfugle, der om efteråret flyver fra Canada og det nordlige USA for at tilbringe vinteren i Mexico. Mange af disse sommerfugle flyver over 4000 kilometer for at komme væk fra kulden.

I øvrigt er monarksommerfuglenes usædvanlige adfærd i fare. Deres vinterkvarter trues af skovhugst og landbrug, men den mexicanske regering har nu oprettet et reservat.

Insekter går i dvale

Langt de fleste insekter bliver dog tilbage på deres levesteder. Der kendes enkelte arter, som kan være aktive i sne og kulde, men det er et fåtal. Hovedparten tilbringer vinteren i en form for dvale.

Dyrenes stofskifte går næsten i stå, så de ikke behøver ret meget energi for at overleve. Samtidig udskiller de særlige glykoproteiner i blodet, der virker ligesom frostvæsken i en bil, så der ikke dannes is i deres celler.

Sørger for ny generation til foråret

Der er dog også en del arter, der ganske enkelt dør, når kulden sætter ind. Men først har de lagt æg, som ikke tager skade af frosten. De tør så op om foråret, hvorefter en ny generation kommer til verden.