Fire grunde til at bierne dør

Mider, pesticider, ensidig kost og dårligt vejr slår bierne ihjel. Hvis det forsætter, er det slut med æbler, jordbær og kaffe.

Bierne dør:

Forskere peger på Varroa-miden, fødevaremangel og pesticider som synderne.

© Shutterstock

Biavlere verden over melder om massedød blandt vores honningproducerende venner. I USA er antallet af bistader næsten halveret på 50 år.

Honningbiens slægtning humlebien kom for få måneder siden på listen over truede arter i USA, efter bestanden er faldet med 87 procent på blot to årtier. Forskere frygter, hvad der vil ske, hvis det samme sker for honningbien.

Uddør honningbierne helt, er det slut med favoritvarer som æbler, jordbær, tomater og kaffe. En tredjedel af al den mad, vi spiser i dag, er bestøvet af honningbier.

Forskere peger på fireårsager til biernes forsvinden.

1. Bier angribes af mider

© Shutterstock

Varroa-miden er en lille parasit, som angriber honningbierne og gør, at bien typisk dør indenfor 1-3 år. Miden kom til USA og Europa fra Asien for 30 år siden og har spredt sig til stort set samtlige bikolonier.

2. De mangler ordentlig kost

© Shutterstock

Bier har brug for varieret kost, hvilket de har fået sværere ved at finde på landet, hvor store markområder dyrkes med samme type afgrøder.

3. Pesticider slår bierne ihjel

© Shutterstock

Forskere har fundet ud af, at neonikotinoider og andre pesticider, som bruges i landbruget, gør bierne desorienterede og svage og i store mængder slår dem ihjel.

4. Klimaforandringer er en udfordring

© Shutterstock

Ny forskning peger på, at klimaforandringer også er medskyldige i biernes død. Kolde vintre dræber nogle steder op til 40 procent af koloniens bier.

Men det er særligt kombinationen af de fire faktorer, som forskerne tror, kan være skyld i den stigende dødelighed.