Fluepupper skal løse mordmysterier

Forskere har nu afdækket i detaljer, hvordan fluers afkom forvandler sig til voksne fluer. Fluerne skal afsløre dødstidspunktet efter et mord.

Vidneforklaring

Fluepupper er i mordsager blevet efterforskeres vigtigste vidne - i hvert fald når det kommer til at afgøre dødstidspunktet.

© HALL, SIMONSEN // DANIEL // VEGA // ALAMY/IMAGESELECT // SHUTTERSTOCK

Insektforskere giver nu politiet et nyt kort på hånden under mordsager.

Spyfluens livscyklus fra æg til flue er et ideelt værktøj til at fastslå, præcis hvornår en person døde.

Fluer lander på et lig, kort efter at hjertet er holdt op med at slå, og lægger æg i sår og kropsåbninger.

Fluernes alder afslører dødstidspunktet

Ved at bestemme livsstadiet for fluerne på liget kan insekteksperter regne ud, hvornår æggene blev lagt.

Indtil nu har eksperterne dog kun kunnet bestemme dødstidspunktet, hvis de fandt fluernes æg eller larver, mens fluernes puppestadie var en sort boks.

Når larverne forpupper sig, sker der ingen ændringer på overfladen, før den voksne flue ti dage senere bryder ud.

Skanninger viser det præcise dødstidspunkt

Men nu har forskere ved hjælp af avancerede skanningsteknikker undersøgt, hvad der foregår inde i puppen.

De har taget billeder med få minutters mellemrum, så de nu har en tidsplan for de vigtigste udviklingstrin.

Dermed kan politiet i fremtiden afsløre helt præcist, hvornår et mord er begået ud fra pupperne på liget.

Skanningerne:

Forskerne brugte detaljerede CT-skanninger til at undersøge puppens udvikling. Skanningerne afslører drastiske ændringer inden for få timer.

Efter 6 timer

Kort efter at larven har forpuppet sig, begynder vævet at bryde sig selv ned. Samtidig opstår der en gasboble i midten af puppen. Forskerne ved endnu ikke, hvad formålet med gasboblen er.

Efter 24 timer

Den voksne flues hoved, ben, tarm og åndedrætssystem begynder at vise sig. Gasboblen vokser. Huden løsriver sig endnu mere fra puppens inderside.

Efter 30 timer

Gasboblen er fortrængt af fluens tarmsystem, og på kun en time har fluens hoved og ben udviklet sig fra små knopper til deres færdige form.