Har insekter ører?

Insekter ser ikke ud til at have ører. Kan de egentlig høre?

insekt der står på kanten af et menneske ører
© Shutterstock

Insekter har ikke ører i samme forstand som mennesker, men langt de fleste arter har alligevel en udmærket hørelse. Insekters “ører” er ikke anbragt i eller på hovedet, sådan som vi kender det hos de fleste andre dyr. De sidder enten på siderne af bagkroppen som hos natsværmere eller er anbragt på benene som hos visse græshopper og fårekyllinger. Ørerne er ret simpelt opbyggede. De består af en membran, der svarer til trommehinden i det menneskelige øre, og en række nerveceller. Membranen kommer i svingninger, når den rammes af lyde af visse frekvenser. Svingningerne påvirker nervecellerne, som igen sender besked til dyrets hjerne. Insekters ører kan dog ofte kun opfange et meget smalt bånd af frekvenser. Græshoppers og fårekyllingers hørelse er fx kun indstillet på at høre de lyde, deres artsfæller frembringer, mens natsværmere udelukkende lytter efter de højfrekvente klik, som flagermus udsender, når de er på jagt. På den måde kan de nå at bringe sig i sikkerhed, inden flagermusen fanger dem. Ud over denne egentlige høresans er insekter også i stand til at opfatte lyde på en anden måde. Alle insekter har nemlig et større eller mindre antal små sansehår spredt ud over hele kroppen. Disse hår vibrerer, når de bliver påvirket af vibrationer, og eftersom lyde også er vibrationer, kan insekterne opfange en lang række lyde på den måde. Denne “kropshøresans” er specielt højt udviklet hos nataktive insekter.