Hvor højt kan insekter flyve?

Nogle insekter er hårdføre. Der er fundet humlebier i 5600 meters højde.

Bees in the sky

Helt generelt gælder det, at jo højere insekter flyver, des flere begrænsninger er der på deres flyvning. Dels forværres de fysiologiske betingelser, idet temperaturen og iltmængden i luften falder med højden. Dels bliver luften tyndere i de højere luftlag, hvilket forringer insekternes aerodynamiske egenskaber.

Mange insekter er imidlertid hårdføre organismer, der kan tåle ekstreme vilkår. Der er for eksempel fundet humlebier på bjerge i 5600 meters højde, hvor temperaturen er lav, og luftens tæthed og iltmængde er mere end halveret i forhold til ved havniveau.

I de frie luftmasser er det da heller ikke ualmindeligt at finde små insekter i over 2000 meters højde. Her transporterer kraftige luftstrømme dem vidt omkring, og mange insekter bruger disse højtliggende luftstrømme til at komme til steder med bedre muligheder for reproduktion og føde. For det meste foregår det i nogle hundrede meters højde og kan involvere sværme på mange millioner individer, der på den måde bliver transporteret flere tusind kilometer uden selv at bruge nogen energi.

Insekter på nattevandring

Forskere har studeret disse insektmigrationer ved hjælp af radarmålinger. Disse målinger viste, at de højtflyvende insekter ofte foretager deres migrationer om natten. Herved mindsker de blandt andet risikoen for at blive ædt af fugle.

Når der er regn i sigte, flyver insekterne lavere end normalt. Det skyldes de luftforandringer, regnvejret fører med sig. Biologer mener, at det især er den øgede luftfugtighed, der får insekterne til at flyve tættere på jorden.