Shutterstock
Cikade

Hvordan kan en cikade larme sådan?

De mest højlydte cikader kan høres på helt op til 800 meters afstand. Men hvordan kan et lille insekt egentlig frembringe sådan en larm?

Hvorfor larmer cikader?

Støjen stammer fra hancikader, og den har til formål at fortælle hunnerne, at der er en attraktiv han i nærheden.

Lydmålinger af cikader i fuld aktivitet viser, at støjen kan overstige 90 dB, og det gør dem til det mest larmende insekt, man kender til.

En sydeuropæisk sangcikade kan høres op til 800 meter væk. Hannerne fra enkelte australske arter er endda i stand til at frembringe et lydtryk på hele 120 dB.

Faktisk har cikaden selv svært ved at klare den øredøvende støj, men heldigvis er den populært sagt i stand til at slå hørenerven fra, så den ikke selv plages af den høje lyd.

Hvor kommer cikadens lyd fra?

Den skingre, vibrerende lyd frembringer cikaden ved hjælp af særlige muskler på bagkroppen.

Her har cikaden to organer, der minder om trommer, og når den spændte muskel svirper ind mod dem, udsender de en kraftig lydimpuls.

En lydforstærkende membran på vingerne omdanner på det nærmeste hele insektet til et forstærkeranlæg.

Hver art har sit lydbillede, men både frekvens og lydstyrke afhænger af temperaturen og tidspunktet på dagen.

Hør cikaden synge: