Hvordan kan myrer være så stærke?

Smådyr som biller og myrer kan bære mange gange deres egen vægt. Hvordan er de i stand til at bære så meget?

© Shutterstock

Myrer er kendt for at kunne bære meget store byrder i forhold til deres kropsvægt. Forsøg har vist, at nogle myrer kan bære på ting på op til 50 gange deres egen vægt i kæberne. Undersøgelser af bladskærermyrer viser, at de foretrækker at bære føde, som er 2-6 gange tungere, end de selv er, hjem til deres tue. De vælger en byrde, som afhænger af, hvor langt de er fra tuen, sådan at de bruger mindst muligt energi.

I en tue af bladskærermyrer kan der være meget store forskelle i størrelsen af arbejderne, og det viser sig, at de største myrer bærer på de største genstande. Til gengæld er det de mindste af myrerne, som bærer den tungeste last, når man sætter den i forhold til kropsvægten. Og det viser sig da også, at det netop er dyrenes ringe størrelse, der sætter dem i stand til at bære på ting, der vejer flere gange deres egen vægt.

I forhold til deres overflade vejer de mindste dyr nemlig mindre end større dyr. Og overfladearealet er vigtigt, når smådyr som insekter skal bære ting, der er forholdsvis tunge. Insekter har et ydre hudskelet, som giver støtte til musklernes arbejde. Dette hudskelet fungerer fint for meget små dyr, som ikke skal bruge så meget kraft på at holde sig selv oppe, og den overskydende kraft kan de bruge til at bære på ting.

Hudskelettet viser til gengæld sin begrænsning, hvis dyret bliver større, fordi dets styrke ikke kan følge med dets øgede volumen og vægt. Faktisk mener biologer, at konstruktionen med et hudskelet er en af årsagerne til, at insekterne ikke er blevet så store som nogle hvirveldyr. Skelettet ville simpelt hen kollapse under dem.