Hvorfor tiltrækkes insekter af stærkt lys?

Forskerne har flere bud på, hvorfor nogle flyvende insekter er stærkt tiltrukket af kunstigt lys.

Insects swarming around lamp

Insektforskere har i mange år brugt lysfælder til at indfange nataktive flyvende insekter. Erfaringerne herfra er, at nogle insektarter er stærkt tiltrukket af lyset fra lamperne, mens andre arter bliver rådvilde eller ligefrem frastødt af lyset.

Desuden nærmer nogle insekter sig til at begynde med lyset, men flyver væk, når de kommer for tæt på. Men forskerne har flere bud på, hvorfor nogle flyvende insekter er stærkt tiltrukket af kunstigt lys.

Læs også: Hvad er sølvfisk, og hvor kommer de fra?

Orienteringsevnen sat ud af spil

Ifølge forskerne kan der gå kuk i insekternes orienteringsevne. Nogle flyvende insekter bruger nemlig Månens genskin til at navigere efter, og når der opsættes lys, kan det opfattes som en ekstra måne, som kan udløse en uheldig reaktion i insekternes nervesystem.

Insect lamp

Nogle forskere mener også, at det kan være varmen fra lamperne, der virker tiltrækkende. Desuden er mange blomster, som insekter bestøver om natten, ofte hvide eller blege, og derfor har disse insekter måske en refleks, der får dem til at søge mod lyse objekter i mørket.

Mange insekter har også en trang til at søge mod såkaldte sværmemærker, der bruges som mødested fx i forbindelse med parring. Og endelig søger nogle insekter mod lys for at bruge deres vigtigste sans – synssansen.