Insekter er bevidste og egoistiske

Forskere har nærstuderet hjerneskanninger af fluers hjerne og fundet frem til, at de små summende væsners hjerner har samme opbygning som vores.

fluer har følelser

Fluer har også følelser. På en måde.

Vi føler os generelt mere knyttede til dyr med et højt kognitivt niveau som fx hvaler, der har veludviklede kommunikative evner, og hunde, der kan læse vores følelser som en åben bog.

Den type dyr har vi en tendens til ikke at slå ihjel.

Skru ned for fluemord

Men noget tyder på, at vi med det in mente ikke skal være så friske med fluesmækkeren fremover.

For forskere fra Macquarie University i Australien har fundet beviser for, at insekter er både bevidste og egocentrerede.

Ifølge forskerne er fluer og lopper nemlig i stand til at have, hvad forskerne kalder for subjektive oplevelser, som er en af de mest basale former for bevidsthed.

Mikroskopiske skanninger af hjerner

Forskerne har set nærmere på skanninger af fluers hjerner, som har stillet skarpt på fluernes midthjerne, der er den øverste del af hjernestammen.

Midthjernen er grunden til, at vi er i stand til at være bevidste. Og hjernebarken definerer, hvad vi er bevidste om.

Ved at sammenligne flue-skanningerne med billeder af andre dyrs hjerner, kunne forskerne konkludere, at fluernes hjerne er bygget op på samme måde som menneskers. Og det gør fluerne i stand til at se verden på den samme måde, som vi gør ved fx at bevæge os frit.

Hvornår opstod bevidstheden

Nu vil forskerne forsøge at finde ud, hvordan bevidsthed evolutionært opstod i levende væsner.

Evolutionsteorien siger lige nu, at bevidstheden opstod med evnen til at prioritere og bevæge sig frit – modsat fx en vandmand, der ikke har kontrol over deres egne bevægelser, men følger med havstrømmen.