Kan det virkelig passe, at fluer altid ender på ryggen, når de dør?

Døde fluer i vindueskarmen ligger stort set altid med bugen opad. Men hvorfor lægger de sig sådan, når de dør?

Døde fluer
© Shutterstock

Fluer lægger sig ikke bevidst om på ryggen, når deres liv ebber ud.

I stedet skyldes fluernes hyppige dødsstilling, at de – og i øvrigt flere andre insekter – vejer relativt lidt og har et tyngdepunkt, der sidder i toppen af deres krop.

Når insekterne dør, slapper deres ben af og folder sig op under kroppen, på samme måde som menneskehånden knytter sig en anelse, når den er afslappet.

De sammenfoldede ben minimerer fluens balance, så den nemt ruller om sin horisontale akse og insektet ender på ryggen.

Overophedning dræber fluen

Overrepræsentation af rygliggende, afdøde fluer kan også skyldes, at det let bliver fatalt for fluen at vælte om på ryggen, mens den stadig lever.

Normalt kan fluer vende sig om ved at skubbe fra med vingerne eller et par ben på den ene side, men skader, alderdom, forgiftning, tørst eller overophedning kan hæmme en flues bevægelser og koordination, så den ender med at dø i den rygliggende position.

Derfor kan fluer for eksempel sjældent vende sig om, hvis de er endt på ryggen i en varm og solbeskinnet vindueskarm. Og så varer det ikke længe, før fluen dør af udtørring.

Hvis vingerne er spredt lidt, ender fluen sandsynligvis på siden.

Hvis døden indtræffer som følge af parasitter, kan en flue ende sit liv i helt andre positioner, som parasitten udnytter til at sprede sig videre.

Fluer dør i forskellige positioner

Fluer dør ikke altid på ryggen. Positionen afhænger af, hvordan de er omkommet.

Død flue ligger på ryggen
© Shutterstock

1. Fluen lander på ryggen

Dør en flue i luften af eksempelvis sprøjtegift eller af alderdom, vil den hyppigt falde ned på ryggen. Landingen skyldes, at fluens tyngdepunkt ligger øverst i kroppen og derfor får den til at vende rundt.

Død flue ligger på siden
© Shutterstock

2. Triller om på siden

Når fluen dør, folder den som regel benene op under sig, så kroppen tilter. Hvis vingerne er spredt lidt ud, forhindrer de fluen i at trille helt om på ryggen, men får den i stedet til at ligge på siden.

Død flue i kramper
© Melvin Yeu/SPL

3. Fluen dør i kramper

Insekter, der for eksempel angribes af parasitter, udviser en forstyrret adfærd, der får dem til at ende livet i uvante stillinger. De dør ofte i positioner og på steder, så sygdomsorganismerne bedst kan spredes og inficere andre insekter.