Insekter

Forskerne tvivler på, at biller føler smerte, når fx myrer hiver i følehornene.

© SHUTTERSTOCK & W. D. TRACEY JR. ET AL.

Kan insekter føle smerte?

En flue kan hamre hovedet ind i en rude igen og igen, uden at den tilsyneladende mærker det. Betyder det, at insektet ikke føler smerte?

For at et dyr kan føle smerte, skal det have en form for kropslig bevidsthed eller opmærksomhed.

Den skal have et velbehagende referencepunkt – en normaltilstand, som smerten kan afløse.

Bevidsthed føler smerten

Hvorvidt insekter kan føle smerte, afhænger derfor af, om de har en form for bevidsthed.

De fleste insektforskere tvivler, da insekters hjerner kun har ca. 250.000 neuroner, hvoraf langt de fleste bliver brugt til at kontrollere øjnene og de øvrige sanser – til sammenligning har en brun rotte 200 mio. neuroner.

Kakerlakker har med 1 mio. neuroner de største insekthjerner.

Derudover ligger insekter meget langt fra os evolutionært, og deres mulige smerteadfærd kan derfor være vanskelig at afkode.

Modsat er vi ikke i tvivl, når fx en hund føler smerte, da den laver de samme bevægelser og udstøder lyde, der minder om vores.

Sanseceller som pattedyr

Forsøg med bananfluelarver har dog vist, at de har sanseceller i huden, som reagerer på skader i vævet, svarende til pattedyrs smertereceptorer, de såkaldte nociceptorer.

Hos pattedyr er nociceptorerne placeret i det meste af kroppens væv og affyrer smertesignaler til hjernen, som så frembringer smertefølelsen.

Om noget tilsvarende sker hos insekter, ved forskerne endnu ikke.

Bananfluelarve vrider sig

I et forsøg på at afgøre, om insekter kan føle smerte, observerede forskere bananfluelarver, som blev prikket med en pind.

Når pinden ikke var opvarmet, reagerede larven ikke på at blive prikket med pinden.

Men var pinden opvarmet til 40 grader, vred larverne sig i nogle proptrækkerlignende bevægelser.

Reaktionen beviste, at larverne har sanseceller i huden, men ikke om den var et tegn på smerte eller blot en flugtrefleks.