Shutterstock
Sommerfugl og blomst

Kan sommerfugle klare sig uden støv på vingerne?

Passer det, at sommerfugle dør, hvis man rører deres vinger? Og hvor meget støv skal de miste?

Det er en udbredt opfattelse, at sommerfugle mister evnen til at flyve – eller endda kan dø – hvis man gnider støvet af deres vinger. Historien er både dramatisk og romantisk, men den har intet med virkeligheden at gøre.

Støvet på overfladen af vingerne består af flade skæl, som giver sommerfuglene deres flotte farver. Nogle af skællene indeholder pigmentkorn, men mange af de stærkeste farver frembringes af den måde, skællene reflekterer lyset på.

Sommerfuglevinge mønster

Det flotte farvetegninger på sommerfuglenes vinger fremkaldes af små skæl, som reflekterer lyset forskelligt.

© Shutterstock

Skællene ligger hen over hinanden som små tagsten, og når lyset trænger ned gennem dem, reflekteres det af flere lag. Det betyder fx, at hvis afstanden mellem skællene passer præcis til bølgelængden på blåt lys, vil det reflekterede blå lys blive ekstra stærkt.

Årsagen er, at lysbølgerne fra flere lag kommer i fase, dvs. deres svingninger følges ad. Omvendt vil skællene "slukke" for andre farver, fordi de reflekterede lysbølger med de pågældende farver kommer i modfase.

Støvet er vigtigt for artens overlevelse

Sommerfuglene bruger deres farvetegning til at finde mager at parre sig med. Hos nogle arter har hannerne desuden særlige duftskæl, som afgiver stoffer, der tiltrækker hunnerne.

Dermed har skællene – eller sommerfuglestøvet – betydning for artens overlevelse, men altså ikke for det enkelte individs flyveegenskaber.