Spiser bier kød?

Bier er kendt for at samle nektar. Men findes der også arter, som spiser kød?

Bier angriber hveps der er kommet for tæt på deres bikube
© Shutterstock

Selv om næsten alle bier er vegetarer, findes der faktisk enkelte arter, som er gået over til kød. De kødædende bier, der primært lever i Sydamerika, går på jagt efter større, døde dyr. Når de finder et, gnaver de små kødstykker af, som de spiser eller bringer hjem til boet. Næsten alle de kødglade bier er ådselædere. Men for nylig har to biologer fra Sao Paulos universitet, Sidnei Mateus og Fernando Noll, opdaget, at i hvert fald en enkelt art, Trigona hypogea, også er aktive jægere. Disse bier kaster sig især over andre insekters larver, for eksempel hvepseyngel fra en netop forladt rede. De uheldige larver bliver trukket levende ud af deres celler, hvorefter bierne tygger dem i stykker og transporterer kødet hjem til bistadet, hvor deres egne larver får glæde af det. Forskerne mener, at Trigona hypogea har udviklet denne adfærd, fordi der er en vis risiko ved at spise rådnende kød, som kan indeholde mange bakterier. I et forsøg gav man bierne valget mellem levende maddiker og råddent kød, og langt de fleste foretrak da også det første. De kødædende bier, som foretrækker rådnende kød, har i øvrigt givet anledning til et usædvanligt fænomen inden for planteverdenen. I det område, hvor bierne lever, afgiver nogle af planterne ikke de sædvanlige aromatiske dufte, men derimod en ram lugt af råddent kød, som bierne finder uimodståelig. På den måde lokker planterne bier til, som sørger for bestøvningen.