Shutterstock

Tiltrækkes kakerlakker af døde artsfæller?

Det siges, at hvis man slår en kakerlak ihjel, så tiltrækker det endnu flere kakerlakker. Passer det, eller er det en myte?

Kakerlakker er en stor gruppe af insekter med over 3500 beskrevne arter. De er blevet upopulære, fordi de kan ødelægge fødevarer og sprede en ubehagelig lugt i vores huse.

Insekter med et socialt liv bruger ofte kemiske stoffer til at kommunikere med. Stofferne kaldes feromoner og produceres af dyrene for at udløse en bestemt reaktion hos individer af samme art. Ligesom hormoner regulerer det indre i en organisme, så er feromoner med til at styre dyrenes adfærd og udvikling inden for en population.

Forsøg med amerikansk kakerlak viser, at denne kakerlakart ikke tiltrækkes, men derimod flygter, når der opstår et brud på en artfælles krop. Bruddet forårsager nemlig frigivelse af alarmferomoner, som fortæller kakerlakkerne, at de skal undgå steder, hvor artsfæller er døde.

Til gengæld viser andre forsøg med arten tysk kakerlak, som er den, vi oftest finder i vores huse, noget andet. Denne kakerlaks afføring rummer stoffer, som får artsfæller til at forsamles. Den type adfærd kan være fornuftig, hvis en enkelt kakerlak har fundet en stor fødemængde, som andre kakerlakker også kan have glæde af.

Men det betyder også, at når man maser en kakerlak, så vil der uvægerligt frigøres afføring, som kan tiltrække flere kakerlakker. I øvrigt var formålet med forsøgene at finde ud af, om man kan udnytte stofferne i afføringen til at lokke kakerlakkerne i fælder.