OlgaLiss / Shutterstock
Pudsefisk

Intelligens i dyrenes verden

Dyrene har også intelligens - men på et lavere niveau

Selv om mennesket er den eneste dyreart, der kan lave ild, kommunikere med bogstaver og noder, navigere efter kort og løse matematiske ligninger, så er vores hjerne ikke ret meget forskellig fra abers eller andre pattedyrs.

De to største forskelle er, at vi har flere nerveceller end dyrene i den foldede hjernebark, og at vores nerveceller er omgivet af et tykkere lag isolering, så nervesignalerne kan løbe hurtigere.

De fleste forskere tror, at menneskets overlegne intelligens ikke er fundamentalt forskellig fra dyrenes, men at vi blot har udviklet den til langt højere niveauer.

Mange dyr udviser således intelligente træk ved at bruge værktøj, kommunikere med hinanden, samarbejde eller vise omsorg for andre artsfæller, men mennesket gør det hele i langt højere grad.

Det er imidlertid svært at måle dyrs intelligens, fordi de ikke kan fortælle os, hvad de tænker, så derfor kan forskerne kun løseligt opliste de mest intelligente dyr.

Chimpanse sitting

Primater

Chimpanser regnes for at være lige så intelligente som et 3-års barn, idet de fx kan udtrykke sig med lyde, håndbevægelser og ansigtsudtryk, snyde og manipulere andre for at opnå fordele samt udvise forståelse for talstørrelser og -rækkefølger.

Dolphine

Havpattedyr

Delfiner som fx øresvinet kan lære mange avancerede bevægelser (tricks), kan synkronisere dem med andre delfiner og kan tilmed lære dem videre, ligesom de kan lære at forstå og udtrykke sig på simple, kunstige sprog.

elephant

Pattedyr

Den indiske elefant kan regne simple plusstykker: Hvis man kommer henholdsvis 3 og 5 æbler i to kurve, som elefanten ikke kan se ned i, og derefter kommer 2 ekstra æbler i hver kurv, så vil elefanten vælge at gå hen til den kurv med 7 æbler.

Crow looking for food

Fugle

Den nykaledoniske krage bruger mange slags værktøj i jagten på føde. Kragen smider fx nødder ned på en trafikeret vej, så biler kører hen over dem og knækker nøddernes hårde skal.

Veined octopus

Hvirvelløse dyr

Den venede blæksprutte bærer rundt på to halve kokosnødder og samler dem til et hus, hvori den gemmer sig, hvis en fare truer blæksprutten.

Cleaner wrasse

Fisk

Pudsefisken gør sig ekstra umage med at rense en fisk for parasitter, hvis andre fisk kigger på og derved kan blive fristet af pudsefiskens gode service.