Shutterstock

Kan dyr forudsige naturkatastrofer?

Smårystelser, gasudslip og temperaturændringer kommer snigende, når en naturkatastrofe er undervejs. Og det er tegn, som dyrene opfanger længe før os.

Allerede for mere end 3000 år siden var kinesiske lærde overbeviste om, at dyr er i stand til at forudsige naturkatastrofer.

Hvis de lærde holdt øje med både vilde og tamme dyrs opførsel – omfattende både fisk, krybdyr, fugle og pattedyr og nogle gange også insekter – ville de blive advaret om kommende jordskælv og vulkanudbrud flere timer, dage eller endda uger, før de fandt sted.

Super sensitive dyr

Vulkaner og jordskælv kommer med en række advarsler, inden katastrofen rammer – i form af både temperaturændringer, smårystelser og gasudslip, som dyrene med deres fintfølende sanser kan opfange bedre end noget måleudstyr. Forskere fra hele verden har indsamlet beretninger om dyrs opførsel og diskuteret fænomenet i en lang årrække, men først for nylig fik de syn for sagen.

Fugle fornemmer ændringer i magnetfeltet

Når klippelag udsættes for pres inden et jordskælv, ændres de magnetiske og elektromagnetiske felter. Fugle bruger magnetfeltet i forbindelse med deres navigation og kan meget nemt mærke og reagere på ændringerne.

1

Dyr opsnuser gas og rystelser

Når et jordskælv eller et vulkanudbrud er under opsejling, ændrer undergrunden sig. Takket være deres fintfølende sanser kan dyr opfatte ændringerne og stikke af, inden katastrofen rammer.

2

Fisk søger væk fra gasudslip

Inden vulkanudbrud siver gasser gennem jordlagene og ud i søer og vandløb. Derfor søger fisk og andre vanddyr op til overfladen, når et udbrud nærmer sig.

3

Myrerne får varme fødder

Når magma stiger op mod overfladen, ændrer temperaturen sig i jordlagene. Myrer lever inden for et snævert temperaturinterval og opdager hurtigt, at noget er galt.

4

Slanger mærker små rystelser

Vulkanudbrud og jordskælv indledes ofte med mindre rystelser. Slangernes fint udviklede vibrationssans bemærker, hvis omgivelserne sitrer på en ny, “forkert” måde.

5

Får søger væk fra udbrud

Forskerne har observeret, at fåreflokke forlader vulkanernes skråninger, længe inden udbrud rammer.

6
© Claus Lunau

Da vulkanen Etna havde en serie udbrud fra 2012 til 2014, og det centrale Italien blev ramt af jordskælv i 2016 og 2017, lykkedes det forskere at påvise, at dyr reagerede i timerne op til.

Bl.a. forlod geder og får Etnas skråninger inden udbruddene. I stedet søgte de til steder med høj vegetation – et tegn på, at områderne sjældent bliver ramt af lavastrømme.

Forskernes konklusion er, at dyr er bevidste om truende naturkatastrofer mindst 4-6 timer, før de rammer.