Shutterstock

Kan hunde blive demente?

Hunde får mange af de samme sygdomme som os – fx gigt, kræft og nyresvigt. Men kan de også blive demente? Og kan hundeejere reducere risikoen?

Demens rammer ikke kun aldrende mennesker, men også vores firbenede venner.

Hundedemens påvirker mere end 30 mio. hunde i USA og mere end 15 mio. i Europa. Helt op mod 60 pct. af hunde over 8 år bliver demente.

De tydeligste tegn på hundedemens er hukommelsestab, forvirring samt en forringet eller helt forsvundet orienteringsevne. Hukommelsen kan blive så svækket, at hunden ikke længere genkender sin ejer eller husker sine normale rutiner.

Demente hunde er ofte angste, aggressive eller apatiske. Deres søvnmønster ændres typisk, så de sover meget i løbet af dagen og bliver rastløse om natten.

Som i mennesker er årsagen, at hjernen er i forfald, og forskere har fundet tegn på tab af neuroner og nedbrydning af vævet i bl.a. hjernebarken og hippocampus.

Hundedemens rammer alle racer, men da små hunde generelt lever længere end store, har de længere tid til at udvikle lidelsen.

Red din hunds hjerne

Selvom hundedemens ikke kan kureres, kan sygdommen til en vis grad forebygges.

Hvis hunden bliver stimuleret med legetøj eller gåture i nye områder og får kosttilskud i form af fx antioxidanter, kan nedbrydningen af hjernevævet reduceres.

Hos ældre hunde er effekten mindre, så det gælder om at begynde med træning og god ernæring så tidligt som muligt.