Shutterstock

Kan regnormene virkelig lave jorden om til muld?

Man fortæller ofte børn, at regnormene laver jorden om til muld, men passer det egentlig?

Regnorme spiller ganske rigtigt en stor rolle for den organiske omsætning i jordbunden. De lever først og fremmest af organisk materiale som rådnende blade, svampetråde og bakterier på og i jorden.

Når dette materiale passerer gennem ormenes tarmkanal, nedbrydes det til mere grundlæggende bestanddele. Ormene sætter på den måde gang i nedbrydningen af det organiske materiale i jorden, og dermed er de med til at bevare eller forøge jordens næringsindhold.

Samtidig sørger regnormene for, at materialet transporteres ned i jorden og blandes ind i den eksisterende jord – man kan fx tit se visne blade, der er rullet sammen og trukket halvvejs ned i jorden af regnorme.

Ormenes graveaktivitet er desuden med til at løsne jorden og gennemlufte den, hvad der har stor betydning for planternes vækst. Regnormene er med andre ord et glimrende jordforbedringsmiddel, men de er ikke noget tryllemiddel: Hvis der ikke er noget organisk materiale, kan ikke nok så mange regnorme forvandle den golde sandbund til frodig muldjord.