Shutterstock

Kort afslører: Her lever klodens bier

Selvom de er altafgørende for naturen, har biernes geografiske udbredelse hidtil været et mysterie. Nu viser et kort for første gang, hvor verdens bedste bestøvere bor.

Forskere har for første gang nogensinde tegnet et detaljeret verdenskort over biers udbredelse. Kortet giver en overraskende indsigt i, hvor bierne foretrækker at bo – og kan hjælpe os til bedre at beskytte det vigtige insekt.

Hidtil har man vidst forbløffende lidt om, hvor verdens mere end 20.000 arter af bier lever. Men takket være forskere fra National University of Singapore og Chinese Academy of Sciences har vi nu et detaljeret overblik over insekternes tilstedeværelse på kloden.

Kortet er sammenstykket ud fra næsten seks millioner observationer af bier.

🌍 Se kortet her:

(Jo mørkere farve, jo højere artsrigdom)

Verdens 20.000 arter af bier lever især i områder som Den Iberiske Halvø, Mellemøsten, Østasien og Amerika.

© Michael Orr et al./Current Biology

Holder sig væk fra troperne

Resultaterne viser, at bier fortrinsvis findes i tørre, tempererede klimaer væk fra polerne og ækvator. I modsætning til mange andre insekter holder bierne sig helst væk fra tropiske områder.

Det skyldes formentlig, at træer og regnskov giver et dårligere levegrundlag for bierne end områder med mange blomster. Bier vil eksempelvis hellere leve i ørkenområder, der oplever frodige opblomstringer efter regnskyl, end i tropiske skovområder.

Mange af verdens økosystemer er afhængige af bier, der står for altafgørende bestøvning af planter og afgrøder. Insekterne er imidlertid under stadigt større pres fra pesticider og anden forurening af miljøet.

Det har fået mange eksperter til at slå alarm, da vi i værste fald risikerer at udrydde store dele af verdens bestande af bier – med katastrofale konsekvenser for både os og naturen.

Kort kan forhindre udryddelse

Forskerne håber, at den nye kortlægning kan være med til at afværge skrækscenariet. Med en bedre forståelse af biernes foretrukne levesteder kan vi lettere identificere, hvor bierne er mest truede.

Kortet gør det eksempelvis muligt at se, om de bestøvende insekter naturligt undgår bestemte områder – eller om de snarere er blevet udkonkurreret af pesticider og tabt biodiversitet.

Derudover gør kortlægningen også forskerne i stand til at se nye mønstre i biernes udbredelse, hvilket kan give os en bedre forståelse for deres levevaner og variationer mellem de mange arter.

Selvom forskere i dag ved meget om enkelte arter som honning- og humlebien, er størstedelen af de godt 20.000 arter nemlig stadig så godt som ubeskrevne.