Wikimedia Commons
Skildpadde truet dyr

Ny smart metode til at redde truede dyrearter

Det kan nu være langt billigere og nemmere at redde truede dyr fra udryddelse, viser japansk forskning.

Normalt er det en både kostbar og sårbar proces at bevare truede dyrearter via nedfrysning af biologisk materiale ved ekstremt lave temperaturer i flydende kvælstof.

Men nu er det lykkedes japanske forskere fra Yamanashi-universitetet i Japan at producere klonede mus ved at anvende frysetørrede celler, der hverken er fra sæd eller æg. Og mens processen ganske vist forårsagede betydelig skade på dna-materialet, var det stadig muligt at frembringe celleblokke, der senere blev til levedygtige fostre.

I alt blev det til 75 klonede mus, hvoraf den længstlevende levede i et år og ni måneder. Og andre af de klonede mus fik unger på den naturlige måde. Forsøgsmusene fik ganske vist færre unger, end mus gør i naturen, men forskerne er ikke så bekymrede for potentialet i den nye teknik.

Ikke så effektivt

“Resultaterne, der er nået frem til i denne undersøgelse, kan vise sig at resultere i en metode, der gør det muligt at bevare de genetiske ressourcer i ethvert dyr på en både sikker og billig måde,” lyder det i en af konklusionerne fra de japanske forskere i studiet.

Forskerne opbevarede det biologiske materiale fra musene ved en temperatur på minus 30 grader. Men de tror, at prøverne kan overleve i mindst et år ved stuetemperatur.

Til gengæld er effektiviteten af frysetørringen ikke så høj som ved den traditionelle opbevaring af sæd- og ægceller i flydende kvælstof ved ca. minus 196 grader. Her var kloningsraten på mellem 2 og 5 procent, mens frysetørringsmetoden kun var succesfuld i 0,02 procent af tilfældene.