Bombarderbille affyrer sky af bomber

Bombarderbillens bagkrop fremstiller eksplosive stoffer.

Beetle

Bombarderbillen holder fjender på afstand ved at sende en byge af bomber efter dem. Bombeproduktionen foregår i billens bagkrop, hvor to store kirtler danner henholdsvis brintoverilte og såkaldte hydroquinoner.

De to stoffer pumpes ind i et særligt tykvægget blandingskammer, hvor enzymer sætter gang i nogle kemiske reaktioner. Det får temperaturen og trykket til at stige lynhurtigt. Gennem en ventil bagtil sender billen en byge af kogende, ætsende dråber ud i luften med et højt knald.