Forlader dyr deres unger, hvis man rører ved dem?

“Er det rigtigt, at dyr ikke vil kendes ved deres unger, hvis de lugter den mindste smule af mennesker?”

Ræve unger der kigger op mod en hvid blomst i en skov
© Shutterstock

Der kan være mange grunde til, at et dyr forlader sine unger. Hvis de føler sig truede eller stressede – fx fordi et menneske kommer for tæt på – vil mange rovfugle således afbryde deres yngleforsøg. Efter vores normer er det en barsk reaktion, men biologisk set er den yderst fornuftig. Hvis ungerne dør, er det et beklageligt spild af tid og energi, men de voksne dyr kan altid formere sig igen. Dør de voksne derimod, er skaden langt større. Ungerne vil formentlig dø alligevel, og chancen for, at der kommer flere unger, er lig nul. Når dyr forlader deres unger, kan det også skyldes, at de ikke kan kende dem igen. Pattedyr, der for det meste genkender deres unger på lugten, kan blive forvirrede, hvis ungerne pludselig lugter af mennesker, men det er langtfra altid, de forlader dem. Mange fuglearter genkender deres unger på lyden, og de er derfor ligeglade med, om et menneske har haft fat i ynglen. Lyden forandrer sig jo ikke efter mødet. Endelig findes der en lang række fugle, som ikke genkender deres unger, men derimod det sted, hvor ungerne opholder sig. De opfatter alt, hvad der befinder sig i reden, som deres unger og lader sig ikke anfægte af, at et menneske har placeret en bortkommen unge i reden igen. Til gengæld kan de sagtens ignorere en unge, der ligger blot få centimeter uden for reden.