Findes prostitution i dyreriget

Dyr bytter sex for mad

En form for prostitution i dyreriget er observeret hos både chimpanser og pingviner. Dyrene prostituerer sig bl.a. for mad og materialer til redebygning.

Hos enkelte dyrearter har forskere registreret adfærd, der kan kaldes prostitution, fordi hunnerne lader sig parre af hanner til gengæld for forskellige ydelser.

Prostitution blandt pingviner og chimpanser

Prostitution hos dyr blev første gang set hos adeliepingviner i slutningen af 1990’erne.

Forskere opdagede, at visse hunner var villige til at parre sig med andre hanner end deres faste mage, hvis de til gengæld modtog en sten til at bygge redde med. Sten er i høj kurs i pingvinkolonier, fordi der er for få til at dække behovet.

Et tilsvarende fænomen ses hos chimpanser, hvor hunner parrer sig med fremmede hanner i bytte for mad.

En forklaring på fænomenet kan være, at hannerne udnytter enhver chance for at sætte flere afkom i verden, mens hunnerne tester hannernes potentiale som mage.

Dyrene har forskellige metoder til at lokke en mage med i høet. Løvhyttefuglen charmerer fx hunnerne med pengesedler og tyvekoster. Se videoen her: