Hvilke dyr kan gendanne deres lemmer?

Når et firben smider halen, vokser en ny ud. Kan andre dyr, for eksempel pattedyr, også få deres mistede lemmer tilbage?

Salamander

Gendannelse, eller regeneration, af tabte lemmer er vidt udbredt blandt dyrerigets grupper. Evnen er imidlertid langtfra lige udviklet i alle dyregrupperne.

Polypdyr og fimreorme har den mest omfattende regenerationsevne. Fimreorme kan gendanne sig selv ud fra et fragment, som kun udgør 1/200 af den oprindelige organisme.

Også pighuder er kendt for en høj grad af regeneration, og en søstjerne kan med lethed gendanne en arm, hvis den mister den. Ligesom en del andre simple organismer kan de også bruge deres regenerationsevne til en form for ukønnet formering, idet de danner to nye individer, hvis de rives over.

Nogle leddyr som krabber kan også til en vis grad regenerere lemmer, idet både ben og klosakse vokser ud, hvis de mister dem. Hos hvirveldyr er gendannelsen af lemmer til gengæld langt mindre udtalt. Her kan halepadderne regenerere en del tabte lemmer, men herudover kan kun få fisk og krybdyr gendanne mistede lemmer.

Hos fugle og pattedyr, som er mere komplekse organismer, er gendannelse af hele lemmer til gengæld aldrig set.

Stamceller giver nye lemmer

Når salamanderen har tabt et lem, vokser det ud igen ved hjælp af stamceller.

  1. Blødningen standses, og ligesom ved almindelig sårheling vokser der hudceller hen over bruddet.

  2. Oven på amputationsstedet vokser en klump af ensartede stamceller, som kaldes blastem, frem.

  3. Stamcellerne i blastemen danner forskellige former for væv, som bliver til nye knogler, muskler og nerver.

  4. Vævet vokser sammen med det eksisterende væv, og efter nogle uger har salamanderen et nyt ben, der ligner det gamle.