Shutterstock
Isbjørne familie sammen ved solnedgang

Ville isbjørne kunne klare sig på Antarktis?

Hvad ville der ske, hvis vi sendte nogle skibsladninger isbjørne til Antarktis og en flok pingviner til de nordligste egne?

Isbjørne ville sandsynligvis klare sig fint på Antarktis, men de ville skabe økologisk kaos på det isklædte kontinent. I Arktis lever isbjørne mest af sæljagt med særligt speciale i jagt på sælunger. Ved Antarktis findes ingen store landlevende rovdyr, så her har sælerne ikke tilpasset deres adfærd og ynglebiologi til rovdyr som isbjørne. Derfor ville de være et let bytte for den hvide jæger.

Derudover kunne isbjørnene feste i de enorme kolonier af pingviner, som ikke kan flyve, men er nødt til at vralte i land for at yngle på landjorden.

Kan pingviner klare sig i Arktis?

Det er tvivlsomt, om pingviner ville have tilsvarende succes i Arktis. To gange i 1930’erne udførte forskellige organisationer faktisk forsøget.

I 1936 blev små grupper af kongepingviner sluppet løs fire steder i Nordnorge, og to år senere blev adskillige guldlokkede pingviner og brillepingviner sluppet løs i samme områder. Resultatet var nedslående for udsætterne og ikke mindst for pingvinerne. De fleste forsvandt hurtigt, da de ikke kunne klare sig i konkurrencen med lomvier og andre alkefugle. En enkelt guldlokket pingvin overlevede i seks år, men så var det også slut.