På trods af klimaforandringer: Stadig høj biodiversitet

Stik imod forventningerne finder forskerne, at antallet af dyre- og plantearter holder samme niveau som for 10 år siden, når man undersøger lokale områder. Men globalt set har vi måske et problem.

Verdenhavene er stadig fulde af fisk. Men er det de samme arter, der dominerer som for 10 år siden?

© Maria Dornelas

Vi hører dagligt om, at der udryddes arter på planeten, og det kunne tyde på, at den biologiske variation mindskes.

Men biologer har nu afsløret, at når man måler data over, hvor mange arter der befinder sig i et lokalt økosystem, så er antallet af arter ikke faldet – det er tværtimod steget flere steder.

Forskerne undersøgte 59 lokale økosystemer som fx koralrev, skove og vådområder over mindst 10 år, og resultatet var, at der i slutningen af perioden stadig var lige så mange forskellige arter i området som i starten.

Farvel ansjoser, goddag vandmænd

Det tyder jo godt. Men forskerne opdagede også, at der skete et langt hurtigere skift i arter end forventet.

Der kom altså hurtigt nye arter til, mens andre forsvandt. Fx forsvandt ansjoserne i et område, mens der kom mange vandmænd.

I sådanne tilfælde ses ikke en nedgang i antallet af arter lokalt, men det kan godt tænkes, at verdenshavene bliver domineret af vandmænd i stedet for fisk. Og koralrev af alger i stedet for klovnefisk.

På sigt kan det have betydning for en art som mennesket.

Invasive arter får skylden

Forskerne frygter, at grunden til, at biodiversiteten fortsat er høj i lokale økosystemer, er, at de snigløbes af invasive arter (fx vandmænd, dræbersnegle og bjørneklo).

På den måde holdes mangfoldigheden af arter sig oppe lokalt, mens der globalt set bliver færre arter.

At forstå mekanismerne for biodiversiteten er vigtigt for at sikre, at økosystemer som mennesket er afhængige af (fx fiskeri og landbrug) ikke ødelægges.