Hvilket dyr får flest unger?

Hvilket dyr har rekord i frugtbarhed? Og er det nødvendigvis altid en smart strategi i naturen at få mange unger?

Ocean sunfish

Alle dyrearter prøver at sætte så mange overlevelsesdygtige unger som muligt i verden. Som regel er det mangel på føde og plads, der sætter en grænse for, hvor mange unger dyrene kan opfostre, og disse udfordringer har arterne løst ved at udvikle forskellige strategier for forplantning.

Nogle arter bruger kun kort tid og lidt energi på pleje af deres unger og kan derfor få relativt mange af dem. Prisen for denne strategi er, at ungerne er dårligt udrustet til at klare sig og derfor ofte dør, inden de bliver voksne. Dette gælder fx mange fiskearter, hvor størstedelen af ynglen går til. Men antallet af æg, som fiskene gyder, kan være imponerende. En god kandidat som det mest frugtbare dyr på Jorden er således den cirka to tons tunge almindelige klumpfisk, hvor hunnen kan gyde 300 millioner æg. Heraf overlever kun få til voksenlivet.

Andre dyrearter satser flere ressourcer på deres unger, og derfor kan de ikke overkomme at sætte så mange i verden. Pattedyr har den mest omfattende yngelpleje. En meget stor del af ungernes tidlige udvikling foregår inde i morens beskyttende livmoder, og efter fødslen bliver de passet af den ene eller begge forældrene i lang tid. Især pattedyr, der har et komplekst socialt liv, som fx elefanter og aber, plejer ungerne. En sådan livsform kræver nemlig megen oplæring, og derfor har disse dyr også store hjerner.